Friday, January 07, 2011

Aardmagnetisch veld begonnen zich te verplaatsen.. ( meerdere media( niburu/ NASA zie verdere bronnen onderaan bericht)
Veranderingen aardmagnetisch veld beïnvloeden zowel fysiek als emotioneel

Veranderingen in het aardmagnetisch veld kunnen niet alleen aardbevingen en vulkaanuitbarstingen helpen voorspellen, ook hebben ze invloed op bijvoorbeeld hersengolven en het zenuwstelsel van aardbewoners.

Vanochtend vroeg kwam een zonnewind in aanraking met het aardmagnetisch veld, wat resulteerde in een G1-klasse geomagnetische storm.

Intens poollicht

Er was sprake van zeer helder poollicht. Kjetil Skogli wist het fenomeen in Tromsø, Noorwegen vast te leggen. “De aurora was eerst vrij zwak, maar ontwikkelde zich al snel in diverse spectaculaire golven met zeer heldere stralen,” aldus Skogli.

De lichten waren zo intens dat ze zelfs in Noord-Ierland gezien zijn. De zonnewind blijft aanhouden en zorgt voor extreme pieken in de magnetosfeer (onder).Spiculen

Nieuw onderzoek wat op donderdag is gepubliceerd in het vakblad Science schenkt aandacht aan één van de meest hardnekkige vraagstukken omtrent de Zon.

Het buitenste deel van de atmosfeer van de Zon, de zogeheten corona, is miljoenen graden heter dan het oppervlak van de Zon. Hete gasfonteinen op het oppervlak van de Zon waren al lang bekend, maar recentelijk is een nieuwe klasse van deze zogeheten spiculen ontdekt.

Deze bereiken veel hogere snelheden en hebben tevens een veel kortere levensduur dan normale spiculen. Nu we bijna het zonnemaximum bereiken wordt duidelijk dat we nog maar weinig van de Zon weten. Er was de ontdekking van deeltjes uit de Zon die materie op Aarde muteren. Daarnaast probeert men nog steeds inzicht te krijgen hoe een compleet halfrond op de Zon kon uitbarsten op 1 augustus jongstleden.Gat in aardmagnetisch veld

Ten tijde van de ontdekking van de nieuwe soort spiculen (2007) ontdekten wetenschappers een enorm gat in het aardmagnetisch veld. Hierdoor kan zonnewind binnenstromen via een opening en zo de magnetosfeer opladen, zodat krachtige geomagnetische stormen ontstaan.

Hoog boven de polen verbonden magnetische velden van de Zon en de Aarde zich om geleiders te vormen voor zonnewind. Geleiders boven de Noord- en Zuidpool werden uitgerekt.

De meeste zonnewind kan de bovenste lagen van de aardse atmosfeer binnendringen wanneer de magnetische velden van de Zon en de Aarde niet tegenover elkaar staan, maar op één lijn. Dit proces is zich momenteel aan het voltrekken.

Magnetisch veld beïnvloedt fysiek en emotioneel

Studies hebben volgens het Global Coherence Initiative aangetoond dat veranderingen in het aardmagnetisch veld leiden tot veranderingen in de hersenen en het zenuwstelsel; prestaties, geheugen en andere taken, bovenzintuigelijke percepties, synthese van voedingsstoffen in planten en algen, zelfs sterfte, depressie en zelfmoord. De plotselinge mysterieuze sterfgevallen onder vogels, vissen, zeehonden en andere diersoorten van de afgelopen week kunnen hier een plausibel gevolg van zijn.

Veranderingen in het geomagnetisch veld beïnvloeden het ritme van het hart veel sterker dan alle andere fysiologische functies die tot nu toe bestudeerd zijn.

Als voorbeeld hebben de twee satellieten van de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) een significante piek geregistreerd in de magnetosfeer ten tijde van de gebeurtenissen rond 9/11, wat laat zien dat emoties modulaties in het geomagnetische veld kunnen veroorzaken.

Hersengolven synchroniseren met het ritme van de golven van de aardse ionosfeer. Zodoende kunnen mensen ‘aanvoelen’ wanneer er iets staat te gebeuren. Ook andere levensvormen die zich binnen het aardmagnetisch veld bevinden, kunnen worden beïnvloed door de veranderingen. Deze invloed is niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel.

Bronnen: Glcoherence.org, Heavenawaits.wordpress.com, 2012pro.com, Suite101.com, Nu.nl, Spaceweather.com, Nict.go.jp

Verwante artikelen:

Vliegveld Tampa ondervindt hinder door verschuiving magnetisch noorden
De Zon spreekt: emissies muteren materie op Aarde (+video)
Vast eruption shocks NASA