Wednesday, November 03, 2010

Zorgstaat Nederland verdwenen... ( Meerdere media, samenwerkende media Belgie)

Zorgpremies stijgen harder verschil tussen arm en rijk word steeds groter..

RIJSWIJK - Bij drie van de vier grootste zorgverzekeraars stijgt de premie voor de basisverzekering volgend jaar met 120 euro of meer. Het kabinet voorspelde op Prinsjesdag een stijging met gemiddeld ruim 100 euro.

Als ook aanvullende verzekeringen worden meegeteld, vallen de premiestijgingen nog forser uit. Dit kabinet zal een grote rampspoed brengen in Nederland omdat het leven zeer ernstig zal veranderen en Amerikaanse toestanden zullen ontstaan.


Menzis en Zilveren Kruis Achmea maakten hun premies voor 2011 woensdag bekend. Bij beide verzekeraars stijgt de basispremie volgend jaar met 120 euro. Eerder werd al bekend dat verzekerden van CZ volgend jaar 129 euro meer gaan betalen. De premiestijging bij VGZ bedraagt 98 euro ook hier is sprake van schrikbarende stijgingen waardoor mensen ook in bijstandsniveau de premie niet meer zullen kunnen betalen.

De vier grootste zorgverzekeraars zijn samen goed voor zo'n 80 procent van de markt.

Onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl onderzocht de premieontwikkeling van alle zorgverzekeraars, voor zover zij hun premies bekend hebben gemaakt. Hieruit blijkt dat er forse verschillen in de premiestijging bestaan. Zo gaat de basispremie van OHRA Zorg Compact met 6,1 procent omhoog, terwijl klanten van CZ volgend jaar 11,5 procent meer kwijt zijn voor hun basisverzekering.

Het verschil in de stijging van de aanvullende zorgpremies is nog extremer. Dit loopt uiteen van enkele procenten tot 25 procent. Pakketten specifiek voor jongeren stijgen soms tot meer dan 100 procent. Dit komt door de opname van tanddeking. Op deze manier kan dus gezegd worden dat de zorgstaat Nederland definitief zijn eindstadia in is geslagen.

Het is immers niet uit te leggen dat directeuren van ziekenhuizen nog verzekeraars zich extreem luxueus laten verplaatsen met veelal prive chaufeurs terwijl enorm veel levens af zullen hangen van de directeuren die bepalen.

Al langer is duidelijk dat er een gemeen spel gaande is tussen verzekeraars, Apothekers en medicijn gebruikers welke vaak al goedkopere medicaties mee krijgen welke voor grote problemen zorgen bij veel mensen ondanks herhaaldelijke verzoeken van huishartsen niet meer de goedkope medicatie voor te schrijven maar gewoon de voorgeschreven medicatie te handhaven en geen goedkope medicatie die zeer sterk lijkt op de duurdere variant maar een spoor van ergenis en getroffen mensen achterlaat welke op ehbo posten terecht komen.

Veelal is het wachten op de dodelijke slachtoffers welke verzoorzaakt zijn door de verzekeraars welke er puur op uit zijn geld te blijven verdienen over de rug van zijn patient.