Friday, November 12, 2010

We hebben de kop van de slang "doorgesneden" en van richting veranderd... zie onze footprints...
Zoals op afbeeldingen duidelijk te zien is, is de kop van de slang.. ( NIJL) "doorgesneden" om zo van richting te veranderen om de levenstroom zo groot mogelijk te kunnen waarborgen.

De enorm grote imposante stad Alexandrie werd gebouwd als een levensboom waarbij de sapstroom van de boom als uitgangspunt werd gezien en zo goed mogelijk werd nagestreefd. Dat de piramidecomplexen slechts een klein deel uitmaakten van de immens grote imposante bouwwerken bewijst dit maar weer eens.

De eer gaat dus uit naar de oude Egyptenaren welke steden, bouwwerken bouwden in zeer perfecte harmony EN balans met moeder natuur..

Nu we de Westen wind beschreven hebben zal het zand worden weggenomen van de footprints waar wij gelopen hebben, dan zal langzaam aan zichtbaar worden voor velen hoe enorm groot de bouwwerken waren welke gebouwd waren als de boom, bloem en de kelk...