Sunday, November 07, 2010

Pentade Middellands zeegebied... ( reflectionmaat.blogspot.com)Het hebben van pentadepunten is voor alle levensvormen van levensbelang. Het concentreren van de energie naar middenpunten is voor alle partijen noodzakelijk de doorstroming op gang te houden van de "levenssappen".


Vaak is het mensen niet duidelijk waarom rivierstromingen buiten hun oevers treden en waarom overstromingen plaatsvinden in bepaalde gebieden. Dit alles heeft te maken met het pentadepunt of ook wel focuspunt wat op puur natuurlijke wijze word gecreerd wereldwijd.

Deze pentadepunten zijn erg belangrijk voor het bouwen en behouden van steden en landen, landen als Etiopie waren vroeger hooggegebergtes wat nog steeds is te zien in de structuur die gelezen kan worden in het zand van de oude Sahara.

De oude gezegden de kop van de slang ligt altijd met zijn gezicht naar de zon toe slaat op deze pentadepunten welke veelal met de oorsprong van de zon af beginnen, vandaar uit beginnen dus de levensstromen de rivieren te stromen vanuit de bron, de kop van de slang word dus de bron mee bedoeld.

Vanuit sattelietweergaven is duidelijk te zien hoe het pentadepunt gevolgd word net zoals bij cristalisatieprocessen gedaan word. de sinasappel concentreerd zich op haar middenpunt en kan zo zorgdragen dat in alle delen de levenssappen terecht komen, dit geld dus ook voor de aarde, ook zij denkt in deze materie en zorgt er dus voor dat in alle hoeken de energie weer weggaat en weer terugkomt na bepaalde perioden.

Het hooggebergte van Etiopie en delen Egyp te werd dus als 'boven- Egypte gezien" en de Nijldelta welke tot ver in het Middellands zeegebied doorliep werd als beneden Egypte gezien, hier werd ook een duidelijke scheiding gemaakt tussen het "mausuleum" van het dodenrijk en de benedenstroom waar alle levenssappen terecht kwamen, dit kun je ook wel de rivierbedding noemen. Op deze manier is niet meer gekeken de laatste jaren naar het ontwikkelen van steden, wegen en vele landsgrenzen in uw wereld, dit zal dan ook de belangrijkste redenen zijn waarom zo immens veel schade word toeberokkend aan de steden op dit moment welke in de weg liggen als het water om de doorstroom naar deze pentadepunten te kunnen waarborgen.

We zijn op plaatsen gaan wonen welke niet voor ons bestemd waren omdat de natuur deze met andere doeleinden bestemd had en zorg MOET dragen voor het voortbestaan van onze aarde. Het vollopen en leeglopen van wateren behoord dus puur tot een natuurlijk proces waaraan wij mens ook deel van behoren uit te maken. Het creeren van de nieuwe pentadepunten is inmiddels wereldwijd begonnen en zullen zorgdragen voor immens grote gaten in de aarde waaraan de stromen straks zullen opvolgen geen mens zal deze nog tegen kunnen houden omdat de krachten van boven en van binnenuit zullen worden opgevolgd en worden gerealiseerd.

Het deed mij erg zeer niet serieus te worden genomen door velen zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen Nederland, mij rest niets meer dan hen de aankondiging te mogen doen van de films welke in aantocht zijn met kei en keihard bewijs waarin duidelijk word dat veel waarheden niet aan u zijn getoond maar dat de tijd van openbaringen voor niemand meer dat zal betekenenen in een leugen te kunnen blijven leven... de kracht heeft mij vereenzaamd, de liefde eeuwig gemaakt te mogen weten zoals boven mij doorgegeven heeft nog de doden doch de levenden zullen hieraan gehoor moeten gaan geven. de krachten van moeder natuur zullen zo hevig zijn dat geen stad op uw aarde meer daaraan zal kunnen ontkomen.

Het geloof en het verwijt naar mij toe niet te geloven in een levende God zal aan diegenen tot aan de lippen worden aanschouwd zodat ook zij mogen gaan weten en zien.

We zijn reeds begonnen de films te maken en deze online te plaatsen zodat iedereen kan zien hoe misselijkmakend SOMMIGE mensen deze leefpatronen op aarde gecreerd hebben om zichzelf te verrijken en te laten aanbidden, geen beeld van hen al zal nog staande blijven omdat ze wisten dat de natuurwetten dit niet zullen accepteren.

Amor vincit Omnia,

En toch houd ik vast zolang ik leef dat de meesten van u niet van slechte aard zijn dat dit slechts een aantal personen zijn op aarde welke zichzelf Goddelijk dachten te maken, geen van hen heeft geslaagd in de history, geen van hen heeft het leven van de ziel overleefd..

Deze databank en de vele anderen zullen zorgdragen voor het "allang " infecteren" van de gecreerde "waarheden" welke voor iedereen in aanschouw genomen mogen worden. Vele anderen mochten dan mischien onder dwang de visie in wereldschouw brengen, nog hebben wij begrepen wat die verborgen boodschappen inhielden die zij overal in hadden geplaatst. Zo hebben wij overtuigd, zo hebben wij gewonnen die kracht te vinden te overleven en zoveel mogelijk mensen met ons deze kennis te mogen laten inzien.

Dit was de enige reden waarom de 2 getuigen hier op aarde moesten neerdalen.