Monday, November 08, 2010

Oorspronkelijke map Atlantis gevonden... stad zal herrijzen na 2012...

Zoals u kunt lezen zijn de bewijzen gevonden van de lokatie van Atlantis.

Oude munteenheden van Griekenland wezen ons deze richting op en stuurden ons naar de juiste lokaties bij Griekenland.

Het vollopen van het Middellands zeegebied 2000 jaar geleden zorgde ervoor dat boeken als de Bijbel en Khoran werden herschreven maar de ware story,s werden vedraaid.

Meer informatie volgt nog, via de films zal de informatie ook naar buiten worden gebracht. Om veiligheidsredenen is ervoor gekozen de informatie naar verschillende adressen te versturen zodat deze koste wat het kost naar buiten gebracht zal kunnen worden.

Wij beseffen dat dit grootschalige verschuivingen zal laten plaatsvinden in de manier waarop men gelooft en het opvolgen van leiders.