Monday, November 01, 2010

Heqat... ( lezen aarde.. www.ge-di-christi-re.com)
Om de natuurwetten veel beter te begrijpen zullen we terug moeten gaan naar de kristalisatieprocessen waaraan alles zich houd qua natuurverbonden.

Elke bergketen, elke rivierstroom houd zich aan deze wetten welke van buiten naar binnen toe gericht kan werken en contra van binnen naar buiten toe werkend.

Als we dit op veel theorien plaatsen zoals het ontstaan voor bergketens en de voortgang van het veranderen daarvan zal de mensheid veel beter gaan begrijpen en zal sneller tot oplossingen gedwongen kunnen worden de natuur veel meer HAAR werk te voltooien en HAAR werk tot uitvoer te brengen zoals ZIJ dat vind.

De natuurwetten der Heqat betreffen niets meer dan het al groeiende en weer terugtrekkende energie.

Het terug trekken kan men zien zoals een vulkaan te werk gaat gericht naar zijn midden kern toe of van zijn midden kern weer af.

De afbeeldingen geven weer dat elk dood blad, elke volgorde in de bomenreeksen, elke cristalisatieproces of het nu een bruine Annemoon is of een spinnenweb ze houden zich allemaal perfect aan de wetten der Heqat het opbouwen en weer terug geven aan moeder natuur.

Deze visie kan je vergelijken met de vroegere bebouwingen zoals op de veluwe Nederland welke vroeger een zeer dicht bevolkt gebied betrof en nu zeer dun bevolkt is. Het terug trekken en weer verplaatsen van energievormen zoals ook steden en mensen zijn behoord dus tot een pure evolutionaire weg die bewandeld mag worden niets meer niets minder.. De mens is ALTIJD onderdeel geweest van het reizende, het bouwende en het weer vernietigende concept genaamd moeder aarde.

De visie zoals grote geleerden hen noemden de volgorde van sapstroom, blad kelk bloem en zaad zul je dus in vrijwel alle levensvormen terug kunnen vinden OOK in bergketens.. ook zij houden zch keurig aan de wetten der Heqat, het bouwen van de bomen en weer terug geven aan moeder aarde. Het krimpen en weer groeien is een puur 100 % natuurlijk proces waarbij de mens GEEN grote invloed mag uitoefenen omdat ze dit proces nooit heeft begrepen. Juist daarom zal de mensheid nu de komende 2 jaar een enorme levensles voorgeschoteld krijgen.

Wereldwijd zul je bergketens zien ontwikkelen en weer terug trekken in de vorm van de kristalisatie processen welke allen gericht zijn op datzelfde, de ronde levensbomen allen naar elkaar gericht of van elkaar afgericht verbonden met de kroon of de wortels in alle eeuwigheid.

Ik HOOP dat de wetenschap met dit bericht eindelijk eens wakker schud en niet meer blijft hangen in oude " wetenschap" die is opgedrongen door zich te verschuilen achter religie welke de religie niet was... NIETS is datgene wat het zou lijken...

Leren is niet altijd weten, ervaren is pas weten omdat je het hebt mogen voelen...


Liefdevolle groet,

Rene van den Brink