Sunday, November 14, 2010

Gevaar hoog water Limburg geweken.. ( Novum)

Gevaar door hoog water in Limburg geweken

(Novum) - Het gevaar op nieuwe overstromingen door de hevige regenval in Limburg is geweken. Dat laat het waterschap Roer en Overmaas zondagochtend weten. Er is nog steeds sprake van een hoogwaterstand, maar het waterpeil zakt in de meeste beken in het zuiden en midden van de provincie.

Medewerkers van het waterschap hebben volgens voorzitter van het waterschap Jan Schrijen de hele nacht doorgewerkt. "Het lijkt erop dat wij nu de hoogste waterstanden hebben gehad en dat de toestand langzaam verbetert. Alleen in Midden-Limburg stijgt het water van de Roer nog, maar dit zal naar verwachting niet voor overlast zorgen."

Door de regen is de Maas in een kolkende watermassa veranderd. Rond 09.00 uur stroomt er ruim 1700 kubieke meter water per seconde door de rivier en dat loopt naar verwachting nog op naar 1800. Vanaf 1500 wordt gesproken van hoogwater en worden extra maatregelen tegen onderstromingen genomen. Er worden pompen ingezet en afsluiters van rioleringen vastgezet.

Over de schade door de regenval kan het waterschap zondagochtend nog niet veel zeggen. Er is vooral energie gestoken in noodmaatregelen zoals het plaatsen van zandzakken. Aan een inventarisatie van de schade wordt in de loop van de ochtend begonnen.