Friday, November 05, 2010

Dit is uw "Europese Unie..." stukje waarheid ...


Het Europese Parlement bezit sinds 1999 ( 999!!!) een nieuw gebouw in Straatsburg. De ontwerpers van dit gebouw hebben zich laten inspireren door het beroemde schilderij de "Toren van Babel" van de Vlaamse schilder Pieter Bruegel.

Dat roept de vraag op of Europa bezig is met dát te herstellen wat de Bijbelse God heeft vernietigd, namelijk het oude Babel van Nimrod uit het Bijbelboek Genesis. Een journalist uit Straatsburg vroeg aan een EU volksvertegenwoordiger: "Waarom is het gebouw van het Europese Parlement een replica van de Toren van Babel?" Zijn reactie: "Waar zij 3000 jaar geleden faalden, dat wil Europa nu afmaken."


Of je nu gelovig bent opgevoed of niet het is wel bizar te noemen dat een overkoepelend orgaan als het Europees parlement en de mensen om hen heen zich bezig houden met deze materie. Al is het natuurlijk wel raar tegenover de nog wel "gelovige" mensen.

Maar toen de meer "duivelse" babylon symbolen ging zien begon het toch wel wat verdacht te lijken dat ook vanuit het Europees parlement dingen aangestuurd worden zonder dat mensen dit beseffen en of weten.

Een kort stukje uit de geschiedenis:

De profeet Micha noemt Assyrië het land van Nimrod. Nimrod was een nakomeling van Noach’s zoon Cham en was een geweldig jager die zich tegenover de Here opstelde. Hij was de eerste die ‘een gewelddadig gezag en heerschappij" vestigde, de eerste despoot, "de grondlegger van alle koningschap en tirannie.

In een groot aantal bijbelteksten in het Oude en Nieuwe Testament komt de naam Babel/Babylon voor. Babel is de weergave zoals die in het Oude Testament voorkomt; Babylon die van het Nieuwe Testament. Babel, wat in het Hebreeuws "Verwarring" betekent, vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde, na de zondvloed. In de taal van Assur weergegeven, betekent Babel ‘Bab-ili’wat betekent: poort van God.

Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. Daar waar mensen menen God te dienen, worden ze door het misleidende van Babel verward en komen ze niet bij God terecht, maar blijkt juist Zijn tegenstander hen in hun macht te hebben. Reeds vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God. Inplaats van zich op Gods bevel over de aarde te verspreiden, streefde de mens naar centralisatie en bouwde ze een stad om haar eigen glorie te onderstrepen.

wat ik heel apart hiervan vind is dat Babel/Babylon dus verwarring betekend.
De mensen kwamen in de toren bij elkaar en iedereen dacht god te dienen terwijl door dat iedereen met zijn mening kwam en er dus verwarring kwam de mens bij het tegenover gestelde van god terecht kwam.

Dit zie ik hedendaags dus nog steeds gebeuren bij politici en ministers.
Dus mijn logische vraag daarop volgens zijn wij wel het goede aan het dienen, terwijl ik kijk naar de problemen in de wereld.

Ze maken er ook totaal geen geheim van dat ze hier mee bezig zijn,ook het vrijheidsbeeld in de Verenigde staten is afgeleid van de Godin van Babylon Semiramis. De vraag echter kan dus gesteld worden of het wel gaat om een vrijheidsbeeld of dat het aan aanbiddingssymbool is wat vanuit negatieve gedachtengang in werking is gezet.

Zonder dat zij dit dus zelf weten zal dus de pole shift en grote veranderingen in de natuur zorg dragen voor het WEDEROM vernietigen van "Babylon" vanuit natuurlijke krachten. Geen mens zal de krachten van een God kunnen evenaren nog kunnen indenken..