Monday, November 08, 2010

De kop van de slang ligt naar de zon gericht.... ( www.ge-di-christi-re.com)


De kop van de slang ligt naar de zon gericht sloeg op de Nijldelta welke omgelegd werd om een goede doorstromingen van water te behouden voor de stad Alexandrie en ruime regio.

Op de afbeeldingen ziet u diverse bewijzen welke weergaven betreffen zoals de verdwenen bergen rondom de vuurtoren van Pharos, de gebroken bergketens tussen Marrokko en Spanje/ Portugal welke aan elkaar gelegen waren, Italiaanse rijk wat tegen Afrika aan liep en het Griekse vallei gebied waarbij bomen als uitgangspunt dienden de steden Athene en Alexandrie te bebouwen.

De kop van de slang ( Nijl) werd als het ware omgelegd om de doorstroming in het lager gelegen Egypte ( beneden Egypte)te kunnen waarborgen.

Zoals u kunt zien zijn wij begonnen met het naar buiten brengen van de waarheid.

Films zijn in wording en zullen een deze dagen online gaan wereldwijd.

De bewijslast is nu dusdanig glashard geworden dat zowel de Bijbel als Khoran herschreven en herkeken zullen moeten worden.

Het Middellands zee gebied was niets meer dan een aantal grote binnenmeren welke gevoed werden door een aantal grote rivieren waaronder de Nijl.

Ook in de heroglieven zien we overduidelijke bewijzen dat de Nijldelta 2000 jaar geleden groter was en zelfs verlegd was door een goede stroom van het water voor het beneden Egypte de leefbaarheid te kunnen waarborgen.

De gebieden zoals ik deze doorgekregen heb vergen enorm veel inspanning maar zijn de moeite waard u door te mogen geven.

Ik hoop dat u samen met mij bewust bent van het immens grote feit dat dit enorm grote verschuivingen betreft in de manier waarop mensen zullen willen geloven en de tastbaarheid aan de boeken Bijbel EN Khoran vast kan en mag houden maar dat de manier waarop deze boeken zijn herschreven ernstig moeten worden bekeken en herzien.

De kennis van de levensboom te mogen gebruiken waarom rampen plaatsvinden op die juiste plaatsen was blijkbaar vergeten door de leiders in onder andere Vaticaanstad. Zij vergaten dat de levensboom overal zichtbaar zou worden vooral als de gevreesde WESTELIJKE WIND opnieuw niet gezind was aan de Romeinen... ( zie steen op Sint Pieterplein, en de euromunten van vaticaanstad met kwade neptunus erop... )

De kop van de slang MOEST doorgesneden worden als het ware om de overstromingen in het beneden Egypte de "baas" te kunnen en heer en meester te worden. Om deze redenen werden de steden Alexandrie en andere steden als Athene in de vorm van bomen gebouwd omdat men zo de "sapstroom" van de rivier kan waarborgen.


In ALLE liefde heb ik deze informatie mogen doorkrijgen zodat de WAARHEID naar boven mocht komen in deze tijd van openbaringen..


Liefdevolle groet,

re