Sunday, October 03, 2010

Straalstroom... ( Vereniging van weerkunde)Weerspiegel. Relatie tussen de Russische hittegolf en Pakistaanse watersnood.

In het oktobernummer van Weerspiegel wordt in de rubriek Buitenland aandacht besteed aan de Russische hittegolf en de enorme watersnood in Pakistan. De auteur (Yorick de Wijs) komt met de stelling dat deze twee totaal verschillende weergebeurtenissen met elkaar te maken hebben. Hij onderbouwt zijn stelling met de ongewone ligging van de straalstroom.

In het artikel schrijft hij o.a "Een straalstroom vormt namelijk de begrenzing tussen hete bovenlucht ten zuiden en koude bovenlucht ten noorden. Langs de ongewoon verre noordelijke afbuiging ten westen van Rusland kon tijdenlang hete continentale lucht over west Rusland naar het noorden oprukken.

De normaal aanwezige depressies werden daardoor ten noorden van Rusland omgeleid en konden vervolgens langs de ongewone duikende tak richting Pakistan een weg vinden over midden Rusland richting Pakistan en India. In combinatie met de al aanwezige moesson daar, konden er enorme hoeveelheden neerslag vallen in die regio."

Wilt u het hele artikel lezen wordt dan lid van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. U ontvangt dat 12 x per jaar het blad Weerspiegel. Het blad is opgebouwd uit vast rubrieken. Waarin aandacht wordt besteed aan verschijnselen zoals onweer, sneeuw, hozen en optische verschijnselen. Verder zijn er maand – en seizoenoverzichten te vinden.

Tenslotte zijn er maandelijks vrije artikelen met veel aandacht voor weerhistorie, wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de wereld van meteorologie en klimatologie en ontwikkelingen in de levende natuur die gerelateerd zijn aan het weer. Verder organiseert de vereniging landelijke en regionale bijeenkomsten en heeft een zeer uitgebreide website.

Als u lid wordt krijgt u o.a. toegang tot alle Weerspiegels die de laatste 35 jaar zijn uitgegeven. Deze zijn allemaal gedigitaliseerd. Wilt u lid worden klik dan op onderstaande link.