Tuesday, October 19, 2010

Natuurrampen verplichten tot nieuwe architectuur en woonvormen..


De grote toename de komende 2 jaar van natuurrampen en catastrofale gebeurtenissen zal een ommekeer geven in woonvormen en vormen van architectuur.

De grote noodzaak woonvormen te ontwikkelen en de mens een stap hogerop te brengen in de evolutie was lange tijd geleden al door geleerden voorspeld.

Het omhoogklimmen in de evolutiebaan is nodig de mensheid te kunnen waarborgen om uitsterven te voorkomen. Het uitbreken van grote ziekte,s en pandemien is een van de oorzaken welke het gevolg zijn van extreem grote ondenkbare gebeurtenissen voor de mensheid.

Het groots breken van de breuklijnen en het zakken van het zeewater wereldwijd zullen een nieuwe kijk geven op het ontrekken van grondstoffen en het ontwikkelen en gebruik van onze woonvormen welke nu eropgericht zijn zoveel mogelijk te verbruiken en zoveel mogelijk te kosten.

De nieuwe verplaatsbare woonvormen zullen exxtreem mooie vormen aannemen geinspireerd op natuurlijke vormen om zoveel mogelijk in perfecte harmony te gaan samenwerken met natuur flora en fauna waarbij de mensheid op aarde plaatsmaakt voor het volledig vrijstellen van andere levensvormen op aarde.

Het los mogen laten van ons menszijn hier op aarde en het hogerop klimmen in de evolutiebaan zal voor veel mensen ongelooflijk zijn maar keiharde realiteit worden als men de inzichten zal krijgen en vinden welke gebeurtenissen de komende twee jaar nog op stapel zullen zijn.

geen land ter wereld zal nog ongerept blijven als men de gebeurtenissen naast elkaar plaatst. Extreem grote vulkaanuitbarstingen, continentale verplaatsingen, grote schommelingen in zeewater niveau zullen onze aarde als het ware verschonen van lelijkheden zoals wij mensen deze hebben gecreerd op plaatsen welke tot schoonheden behoren te zijn.

Het ontwikkelen zoals dit nu gaande is zal van extreem grote noodzaak zijn deze mensheid te helpen gaan overleven tijdens de shifts 2012 2013, het groeien en weer krimpen van onze planeet en straks het opsplitsen en tevens plaatsmaken voor de nieuwe circle,s of life IN de binnenkern van onze aarde zullen voor grote nieuwe inzichten komen in architectuur, vormgevingen en maar ook vooral onze omgang met natuur flora en fauna.

Het besef, het bewustzijn en de levensles zullen hier dan ook de immense les zijn die deze mensheid de komende twee jaar zal mogen leren. Het uitbreken van wereldwijde chaos tegen de gesettelde overheden gericht is daar slechts een onderdeel van.

Het onrechtmatig behandelen van de zwakkeren onder het mens zijn zal ook dan ten einde gekomen zijn. Wereldwijd zal chaos dood en verderf uiteindelijk zorg dragen voor de creatie en het gebruik van een volledig nieuwe aarde met nieuwe inzichten en nieuwe vormen van gebruiken.

Het besef dat wij slechts dat stukje van deze circle of life Earth mogen lenen zal dan hoogsvooraanstaand zijn.

Het zichzelf kapotmaken van de systemen de komende maanden zal ook bij dat onderdeel behoren een einde te maken aan onrechtmatig handelen van een aantal mensen die eropuit waren geld te verdienen. Voor hen rest straks niets meer dan het zwemmen en baden in "torenhoge zwembaden van geld" van geen enige waarde meer. Het moedwillig "schuld" creeren van een aantal grote banken en instellingen zal ook een einde toegeroepen worden omdat de bestaande systemen niet langer overeind zullen blijven staan omdat de weegschaal aan de andere zijde is komen te staan.

Ook het bewustzijn van verkeerd gebruik van geld en of betalingsmiddelen zal tot een nieuw besef komen en zorg gaan dragen voor eerlijke en gelijke systemen wereldwijd waarbij alle mensen wereldwijd zullen kiezen voor een taal, een manier van gezamenlijk leren en willen overleven.

De komende tijd zal de aarde zich voorbereiden zichzelf te beschermen om een "natte deken" van mist en regen om de aarde te trekken om de aarde te beschermen tegen de komende zonnevlammen de komende jaren. het volledig uitvallen van de aardse communicatie systemen en computersystemen is daar slechts een onderdeel van.


Vanuit boven is hard meegewerkt de krachten van binnenuit uw aarde te herschrijven en herschieden.

Het grote plan zal volledig tot uitvoer gebracht worden binnen de komende 2 jaar en zal uitlopers kennen tot in 2013. Het voorbereiden van de mensheid wereldwijd te gaan overleven is van extreem groot belang het voortbestaan van deze mensheid te kunnen waarborgen.


Liefdevolle groet,

Rene van den Brink