Friday, October 01, 2010

Amor Vincit OMNIA.. voor IEDEREEN...
Je zou maar naar voren geschoven worden als speelpion omdat de ware paus onder is gedoken. Het uitlokken naar de duivel toe word als ware uitlokking gezien omdat het vaticaan WEET dat de Anti christ zich zal verschuilen BINNEN de kerkmuren.

Zoals een oud Afrikaans gezegde zegt er is geen veiligere plaats tijdens oorlogsdagen onder het kanonsvuur.. ook dit en deze kennis geld voor de Anti christ..