Wednesday, December 15, 2010

Tree of abundance Athens... ( inwording maar niet uitgevoerd.. )
Ook de Grieken hadden enorm veel natuurkennis en uiten dit ook in hun stedelijke visie zoals die van Athene toendertijd.

Ook in de stadsstructuur van Athene ziet men nog duidelijke sporen van de tree visie, deze visie behoorde tot zeer hoogwaardige natuurkennis omdat ervoor gezorgd werd dat hele steden dorpen en buitengebieden gekoppeld werden aan elkaar in een zeer groot perspectief de boomstam, de rind, takken en de bladeren welke de kleine aanverwante dorpen voorstellen.

Ook in de oude stadsmappen van Athene is nog erg duidelijk te zien dat de boomvisie gebruikt werd voor steden, de jaarring werd bebaald en afgezet waarna de takken ( wegen) werden gecreerd en de bladeren.. ( omliggende dorpen en gemeenschappen) makkelijk hun goederen naar de kern konden vervoeren.

Ook in deze stedelijke visie kan niemand ontkennen dat ook de stad Athene niet onderuit kon komen aan de visie van de tree of abundance waar het plan zover was drie bomen in een grote delta bij elkaar te laten komen en rondom dit gebied drie grote bomen te creeren waarin waaronder de mensen leefden en hun behoeften van alles waar aan zijn moesten worden voorzien kon worden voldaan omdat de wetenschap van deze natuurwetten aan een ieder die met deze visie mee leeft en tot uitvoer hielp brengen een overvloed gaf aan eten drinken en alles wat de mens zich maar nodig achte te kunnen overleven.

Nu echter duizenden jaren later is nog weinig van deze kennis over en laat de mensheid vele soortgenoten doodgaan zonder dat dit nodig is...

Tree of abundance veel meer dan menig mens indacht... the tree ones.... ( Egyptian mythologie)

Liefdevolle groet,

Rene van den Brink