Monday, December 27, 2010

Tijd volgens het spel licht en schaduw meting..
Zoals afbeeldingen weergeven kan op veel verschillende manieren tijd worden waargenomen. Door tijdschema,s in elkaar te zetten of te bouwen in vorm van natuurobjecten kan zonder dat erg veel mensen dit door hebben door middel van luchtfotografie of sattelietweergaven de tijd worden afgelezen.

Door deze manier van tijdmetingen ontstaat een 100 % natuurlijke tijdweergave en kan elke afwijking in tijd worden gemeten in vorm van het licht of schaduw.

Door dit in coerdingen toe te passen wereldwijd kan een soort alfabet gemaakt worden waarbij tijd volgens de roselines werkelijkheid word.

Door de juiste coderingen te weten omtrent natuurlijke tijd en deze in het juiste contex te plaatsen leert men inzien wat waar en om welke redenen vaak bijvoorbeeld een "natuurmonument" gebouwd word.

Vaak is dit dus zonder dat we er bij stil stonden een 100 % opgezet plan om tijd te meten. Deze tactiek van tijdmetingen zijn dusdanig oud en kunnen veelal terug gekoppeld worden aan stonehenge of tuinen in paleizen en of van kloosters zoals het vaticaan.

(Zie ook eerdere berichtgevingen Tijd volgens roselines.. en hier op blogs..)