Wednesday, December 29, 2010

Highway,s of the future ... ( snelwegen van de nabije toekomst)


Snelwegen van de toekomst zullen na 2012 enorme veranderingen ondergaan waarna eindelijk het bewustzijn van mensen dusdanig opgetild is dat iets moois creeren vele malen langer mee zal gaan dan de manier en denkewijze waarop nu gecreerd en uitgevoerd word.

De maatschappij die nu gebasseerd is op kunstmatig kapot gaan en zo snel mogelijk weer iets nieuws te laten kopen komt langzaamaan op zijn eindperiode en zal een ongekeende ommezwaai betekenen in de geschiedenis van creeren en uitvoeren van gedachten waarbij de gedachtenkracht van iedereen om ons heen zal gaan zorgen voor wonderbaarlijke creaties.

De snelwegen zoals ik ze door mag krijgen in mijn dromen zien er werkelijk wonderbeaarlijk uit en lijken op te stomen naar een werkelijkheid omdat de nu bestaande wegennetwerken volledig kapot zullen gaan door natuurlijke krachten en een on onkeerbaar proces in zijn geslagen waarbij de natuur niet meer zal toelaten dat geen rekening word gehouden met de denkwijze en toedracht van moeder natuur.

Nu de daadwerkelijke denkwijze en uitvoering van moeder aarde weer bekend is geworden en ook zichtbaar zal worden voor menselijke ogen doordat de eilanden rivierdelta,s en alles wat om ons heen natuurlijke vormen aan zal gaan nemen zal de wonderschone kennis en het bewustzijn open worden gezet ons allen een nieuwe weg in te gaan laten slaan in onze toekomst.

Nu de zwevende auto in zeer snel tempo ontworpen maar ook verwezenlijkt zal gaan worden in grote massa zal ook de snelweg tot een eind gaan komen en zal de mens de sprong maken niet langer over kapotte wegen te hoeven rijden maar zal de auto automatisch bestuurd via leylijnen een baan volgen welke van bovenaf gezien een wonderbaarlijke schoonheid uit zal kunnen stralen zoals de paleistuinen doen rondom de paleizen.

Nu in snel tempo de wegen netwerken wereldwijd kapot worden gemaakt omdat dit niet in de denkwijze past van moeder natuur zal spoedig het bewustzijn ook bij architecten naar boven komen iets te gaan creeren wat voor zeer lange tijd in perfecte balance met natuur lange tijd mee zal kunnen gaan.

Door voor planten te kiezen en flouriserende planten en lichtmogelijkheden te gaan kiezen ontstaan een sprookjesachtig geheel waarbij een ritje met de zwevende auto tot een werkelijk schitterende atractie gaat worden en vrijwel geen slachtoffers meer zal kennen doordat mensen suf worden omdat snelwegen saai zijn of gevaarlijke kruisingen kennen.

Door de zwevene auto,s zo te ontwikkelen en over speciale leylijnen geen te laten zweven ontstaan geen knelpunten meer en zal de snelweg zoals we die nu kennen als lelijk en vaak gevaarlijk als volledig verleden bestempeld kunnen worden.

De banen van de snelweg kunnen bijvoorbeeld in verschillende ontwerpen gerealiseerd gaan worden en als visite kaartje ook vanuit de ruimte voor een land streek of stad of dorp gaan vormen omdat de weg waarover heen gezweven of gevlogen word als directe uitnodiging kan gaan zorgen een bezoekje te brengen aan deze wonderschone streek.

De snelweg die mij word doorgegeven in mijn dromen loopt als een soort doorlopende paleistuin van laaggroeiende planten door hele landschappen heen veranderend van vorm kleur of plantsoort afhankelijk van de streek.

Vanuit de lucht word meer en meer het visite kaartje voor de streek zichtbaar omdat meer en meer mensen de streek eerst bekijken via google earth..

Wie weet geeft dit bericht eindelijk de architecten eens een zet de goede richting in omdat de wegen zoals ze nu gecreerd worden enkel berust zijn op kapot gaan en door natuurlijke krachten niet zullen blijven bestaan.

Doordat geen medewerking word verleend door een aantal architecten omdat zij hebben willen blijven hangen in het oude kan ik helaas geen beter voorbeeld geven zoals de afbeelding die ik in elkaar heb gezet via paint.

Door juiste plant of mossoorten te kiezen en patronen te creeren welke voor lange tijd houdbaar blijven kan de snelweg een volledige nieuwe impuls worden gegeven. Ook doordat nieuwe auto,s meer en meer automatisch gestuurd zullen worden door middel van aan automatisch pilot systeem zal meer en meer aandacht geschonken kunnen gaan worden aan nieuwe wegen nieuwe vormen en nieuwe gedachten in onze nabije toekomst als men maar wil...


Liefdevolle groet,

Rene van den Brink