Tuesday, December 28, 2010

Weerextremen voorbode van pole shift..
Zoals eerder voorspeld is zal de pole shift zorgen voor totale verschillen en manipuleren van weerkundigen onderzoeken en andere vooraf gestelde wetenschappelijke bevindingen.

De pole shift die voorspeld was door maya, inca farao Azteken en vele anderen is niet een moment van opname maar een volledige samenloop van gebeurtenissen die in elkaar overlopen met een berekende eindperiode van ongeveer 21 December 2012.

Waar weerkundigen geen rekening mee houden is een feit dat anderen landen niet opwarmen maar juist afkoelen en in tegengestelde richting van de landen waar over opwarming word gesproken , word gesproken over afkoelen van onze aarde.

Met name het wisselen en in de war gooien van de luchtstromingen is een voorbode van de pole shift waarvan de rotatie nog moet komen, de luchtstromingen zijn daar slechts een onderdeel van.

Het wisselen in temperatuurextremen is hieraan te danken dat de luchtstromingen gekoppeld zijn aan de grote yet stream die in de oceanen sinds Augustus stil is komen te liggen en zorgdraagt voor grote problemen waaronder het veranderen van de luchtstromingen met alle gevolgen van dien. Deze verandering is ook mede de oorzaak van het constant onderlopen van gebieden zoals Venetie doordat de wind nu anders gaat en het water de stad in jaagt.

Zoals afbeeldingen van NASA during a while weergeven is veel recenter de shift mogelijk en zal sprake zijn van extreme weersomstandigheden die ons als mens zijnde verplichten andere woongebieden te zoeken of ons grootsvoorbereiden op wat komen gaat.

Waar weerkundigen geen rekening mee houden is dat op veel plaatsen op aarde ook de temperatuur kouder word sinds een aantal jaren en helemaal geen sprake is van opwarming maar door pure focus op bepaalde gebieden sprake is van niet zorgvuldige klimaatgegevens. Het is inmiddels een feit te benoemen dat de Noordpool begonnen is zich te verplaatsen richting een deel Canada en deel Vs waar uiteindelijk de Pool gevestigd zal worden op New York omdat ook de groei volgens Phi deze kant op wijst en alle weersomstandigheden hier op wijzen.

Met name een deel van Europa zal suptropisch worden en een extreem grote verandering meemaken in leefomgeving, het Zuiden van Europa kent haar laatste tijdsfase in net als het midden oosten welke zal verdwijnen binnen de komende aantal jaren.

Wereldwijd zal men rekening moeten gaan houden met grote veranderingen in klimaatzones en het vormen van nieuw land en nieuwe verbindingszones waarbij alles wat het oude is gelaten moet worden als het is.

Een simpel feit dat vrijwel 90 % van onze bevolking op aarde langs kustlijnen woont geeft al aan hoe extreem kwetsbaar men leeft op aarde en hoe extreem groot het risico is dat vele miljarden mensen zullen sterven tijdens het shiften inclusief leiders die dachten een shift als deze te slim af te zijn en zogenaamde zaadbanken te bouwen in Noorwegen. niets is hiervan minder waar omdat ieder onderzoeker weet dat een zaadje miljoenen jaren in de grond kan zitten en bij het juiste licht en de juiste frequentie weer weet te groeien en te ontplooien zoals dit bedoeld is.

Nogmaals verwijs ik naar de waarschuwingen op www.ge-di-christi-re.com waarbij de shift niet aangegeven word als een moment maar een constante doorloop is van gebeurtenissen en rampen die elkaar opvolgen stuk op stuk zoveel dat geld of menselijk kunnen geen enkel grip meer zal kunnen hebben in het handelen en in veiligheid stellen van mensen dieren of flora en fauna.


Weerkundigen worden wereldwijd in het ootje genomen doordat voorspellingen totaal niet meer uit zullen komen en apparatuur volledig gedessorienteerd is geraakt en het vertrouwen van de burger in weerkundigen en onderzoekers in een zeer dieptepunt heeft gebracht. Het niet willen toegeven van de daadwerkelijk shift zal dan ook zorgdragen voor de zelfvernietiging van deze verouderde systemen.

Wetenschap is open durven staan voor dagelijkse veranderingen en niet vast willen blijven houden aan het verleden omdat niets meer dat zal zijn wat het lijkt te zijn...

Zoals eerder al voorspeld werd op deze blogs zal de hemel naar beneden komen en zorgdragen voor extreme temperatuurswisselingen deze maanden. Door schommeling tussen zon en maan zal deze temperatuurswisselingen uitschieters gaan behalen tot ruim -80 graden onder nul of 80 graden boven nul met extreem grote ladingen straling tot gevolg, het schommelen tussen de zon en maan zal nodig zijn de shift voor te bereiden om straks de aarde dat "zetje" te geven tijdens de grote aantal zonnevlammen die komen gaan en de aarde die zet geven die nodig zal zijn in haar nieuwe baan te zetten voor de komende perioden.

Het niet goed voorbereid zijn op zon zowel maanpassages is voor de mens altijd een steekpunt geweest. ijsperioden en zeer warme perioden behoren dus puur tot een natuurlijk proces waarbij de mens zich nooit schuldig heeft mogen voelen omdat deze procesvorming enkel toebehoort aan moeder natuur.

Enkel het ontrekken van grondstoffen uit de aarde zal de mens zeer duur komen te staan, olie en gasvelden zullen hierdoor inklappen en tsunami,s veroorzaakt uit deze grote klappen zullen zorgdragen voor de grote schade aan met name kustgebieden.

Zoals afbeelding weergeeft is het wisselen van de luchtstromingen niet meer a during a while zoals NASA weergeeft maar is ook onderdeel van een van de leugens waaraan NASA zich groot schuldig heeft gemaakt het in gevaar brengen van onze menselijke populatie hier op aarde.

Met name de Vs Rusland en China zullen de allergrootste klappen te verwerken krijgen, Australie en Japan zullen gaan behoren tot de andere twee nieuwe polen net zoals de staat New York waarbij ook daar het leven onmogelijk word doordat in dit gebied de extreem koude weersomstandigheden het onmogelijk maken nog te leven.

Het groter worden van de tropische zones en het opsplitsen van woestijnzones is dan een groot feit. De temperatuur zal op veel gebieden op aarde met een aantal graden MOETEN stijgen puur om de drie kleinere pole toe te laten en de nieuwe tropische zone te creeren.

Ik heb lang mogen waarschuwen en aan mogen geven, de keuze is nu aan u zich voor te bereiden of als een struisvogel het hoofd in het zand te steken.
Een gewaarschuwd mens telt voor ...

Liefdevolle groet,

Rene van den Brink