Wednesday, December 15, 2010

Logica opbouw steden en bebouwing..
Zoals u kunt zien is sinds eneige weken de link gelegd tussen het opbouwen van tastbare materie en onze dagelijkse behoeften zoals het opbouwen van steden en bebouwingen.

Door de link te leggen met een doorsnede boomstam en deze op allerlei steden dorpen en buurtgemeenschappen te plaatsen is een overduidelijke link ontstaan tussen de volgorde van opbouw in micro EN macro.

Deze opbouw is zoals u kunt zien aan bepaalde natuurlijke wetten gekoppeld ook wel de kosmische orde benoemd zonder dat wij dit weten en beseffen hedendaags.

Duizende jaren geleden werd gebouwd volgens de visie en kernpunten van de tree of abundance waarbij zeer duidelijk de boom en haar structuur gevolgd werd en mensen niet in gevaar kwamen tijdens wisselingen van seizoenen en of een zonpassage of maanpassage.

Door gelijk te staan aan de natuurwetten en deze in hoogste vorm van perfectie in menselijk kunnen op te volgen kan de mens alles creeren wat zij tot haar beoeften nodig zal hebben zonder enige vorm van grondstof uit de aarde te hoeven ontrekken.

Zoals reeds eerder gezegd is zal moeder aarde nu haar werk gaan voltooien en zal de aarde vanuit haar binnenkern en van buitenaf nu als het ware gaan boetseren om ons ook als mens zijnde in te laten zien dat geen mens hier op aarde zo machtig is of kan zijn deze natuurwetten de baas te kunnen.

Mooier dan mooi kan het eigenlijk niet worden weergegeven, kosmische orde in haar mooiste soort, de nautilus schelp ( phi en Psi ), spinnenweb, een barst in glas, en de doorsnede van een boomstam zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden hoe we dit ook willen wenden en of keren.

Liefdevolle groet,

Rene van den Brink