Friday, December 24, 2010

"STAY HOME" GO HOME.... ( kerstdagen 2010 )


Aan de voorvaond van kerst 2010 wil ik graag de aandacht geven aan weten en het bewust worden van weten.

Bewustworden is weten en weten is bewustworden, zodra we dit door hebben en de daadwerkelijke oorsprong en boodschap erkennen van de kerstboom zullen we menig nieuwe weg in kunnen slaan omtrent weten bewustworden en ons dagelijks leven waarbij bewustwording steeds meer tot een hoogtepunt gaat komen wereldwijd.

Met de titel stay home Go home verwijs ik naar de vele miljarden mensen die nu erop gewezen worden thuis te blijven wegens de extreme weersomstandigheden wereldwijd en de mensen die naar huis willen gaan maar niet KUNNEN gaan omdat hun huis en haard hen ontnomen is.

Veel mensen rondom ons heen zijn zich totaal niet bewust hoe gelukzalig zich men mag prijzen een kerst te KUNNEN vieren. We dringen voor in supermarkten rijden karren op elkaars hakken omdat wij net in ons eigen belang voorop willen stellen dat ene product te kunnen kopen omdat men anders uit het dagelijks ritme valt en de creativiteit van het kerstgevoel niet meer weet op te roepen.

Bewustworden is om ons heen kijken, bewustworden is geduld hebben en leren opbrengen voor anderen, bewustworden is leren samenwerken met mensen die op je pad zijn gestuurd om je een mooie levensles mee te mogen geven. Bewustworden is leren inzien dat wij gelukzalig mogen zijn om een kerst te KUNNEN vieren ondanks we ziek zijn, niet kunnen lopen niet kunnen zien of kunnen ruiken. Bewustworden is onze samenwerking aan durven gaan tussen de zintuigen van ons mens zijnde. Bewust worden is leren open staan voor nieuwe wetenschap en niet blijven hangen in oude materie welke tot de dag van vandaag geen enkele grond van bestaan meer kent omdat alles wat lijkt wat het was niet meer is.

Leren bewustworden is leren omgaan buiten de regels om te leven, niet langer met de grote horde mee te WILLEn lopen en je eigen nieuwe weg in te slaan, bewustwording en weten is leren samenzijn en leren tot je zelf te gaan komen zonder ook maar enige vorm van zelfverrijking toe te laten in jou leven. Leren inzien is een stinkendrijke gedachtekracht die menig miljonair die juiste keuze heeft laten maken ook daadwerkelijk miljonair te kunnen worden.

Alles in ons leven begint met een droom, begint met te weten, begint met het bewust worden en leren omzetten van die dromen in ons dagelijks leven. Leren inzien wat dromen inhouden vergt tijd veel tijd en kan tientallen jaren duren voordat je pas doorhebt waarom je mensen in een bepaald leven hebt ontmoet of nog moet gaan ontmoeten.

Leren bewustworden is ook een keuze maken iets van jou leven te gaan maken ondanks dat je ziek geworden bent of het als onmogelijk acht nog iets te kunnen betekenen voor onze samenleving. Leren bewustworden is leren openstaan voor nieuwe ideeen leren inzien dat veel mensen niet naar "huis" meer KUNNEN gaan omdat dit weggevaagd is door natuurrampen zoals voorspeld op onze websites of door andermans toedoen en zelfverrijkingen hun huis hebben moeten afstaan.

Toch kan en mag ik zeggen dat leren bewustworden en bewustzijn iets is wat menig miljonair op deze aarde niet kan evenaren omdat bewustworden iets is wat niet beschrijfbaar is het is een gevoel van leren samenzijn waarbij geld niet de overhand neemt maar het leren samenwerken tussen personages de sleutel is tot een mooie kerstgedachte.

Vaak denk ik was het elke dag maar kerst en was het elke dag maar zo vredig, maar hoeveel mensen om ons heen hebben nog die vredeige kerstgedachte en hebben nog die mogelijkheid die vredige kerst met familie te KUNNEN vieren.

Mijn titel stay home GO home geeft aan dat het niet vanzelfsprekend is naar huis te kunnen gaan of thuis te kunnen blijven, deze titel geeft duidelijk aan dat wij allemaal vanaf andere planeten komen en hier op aarde met elkaar SAMEN moeten leren werken en SAMEN tot oplossingen behoren te komen net zo lang de oplossing voorhanden ligt puur omdat iedereen hier op aarde heeft leren bewustworden en leren te weten.

Niet weten is niet dom niet willen openstaan voor weten is niet willen bewustworden.

Het is ons aller taak onze eigen stoep en of weg schoon te houden zover mogelijk is, het is ons aller taak om de ander niet tot die last te zijn dat het zijn of haar leven dusdanig beinvloed dat leven voor die ander als niet mogelijk word geacht of word beperkt door andermans toedoen.

Ik vraag met grote klem dit jaar een kaars aan te steken en de gedachte te gaan creeren van bewustworden met zijn allen tegelijk zodat het licht binnenin ons zal gaan branden als de ster die de weg wees naar de geboorteplaats van het wereldwijde verhaal van de geborenen zonen.

Ik wil u met klem vragen bewust te worden van een feit dat onze samenleving individualiseerd en dat het eigenbelang meer en meer zichtbaar word met name in supermarkten waar ontoelaatbaar gedrag getoond word zodra men ons uit het dagelijks ritme haalt en de in onze gedachten vastgezette boodschappen niet meer gekocht kunnen worden.

Hoe creatief denken we nog hoe zien we nog, hoe leren we weer bewustworden zoals er vroeger gedaan werd slechts een dennenboom en kaarsen om ons heen te hebben en samen de gedachte sterk te maken in gelijkmatige kracht waarbij toelating in onze genen dat stukje sleutel kan betekenen voor ons bewustworden.

Leer samen zijn deze kerstdagen, leer in te zien dat het niet vanzelfsprekend is een kerst thuis te kunnen vieren, leer open te staan wat bewustworden inhoud, leer een compromie te sluiten met die "vijand" slechts in je gedachten nooit wetende dat ook zij handelden zoals zij dachten goed te doen.. Vergeef hen allen die niet hebben kunnen weten, vergeef hen allen die niet bewust konden worden omdat de wetenschap van toen niet de wetenschap van nu is.

Ik vraag me soms af de juist woorden te vinden soms voor politieke remmissie, het spel waarbij fraude, zelfbeheersing en ontoelaatbaar gedrag in overheden en regeringsleiders niet meer een voorbeeld is voor onze samenleving.

Ik vraag me af hoelang de weegschaal nog aan gener zijde blijft staan totdat ook dat bewustzijn ook bij hen allen opengaat dat enkel samenwerking zorg kan dragen voor een betere aarde.

Enkel de vergevingskracht voor onze grootste vijand zorg kan dragen voor de nieuwe wereld waarbij geen plaats meer is voor enkel die gedachte al oorlogen te creeren om ons zelf te verrijken en grondstoffen te stelen uit geboortegronden die niet van ons zijn.

Daarom heb ik juist deze titel verkozen die mensen aan te spreken op hun ontoelaatbaar gedrag niet langer de geboortegronden van anderen te stelen en onleefbaar te maken maar huiswaards te keren naar de plaats waar men thuis hoort.

Niet langer die gedachte los te maken dat slechts een aantal mensen hier op aarde "heilig" denken te zijn omdat IEDEREEN hier op aarde heilig is omdat wij tesamen met zijn allen als een ziel worden gezien als een gedachte worden gezien als een grote creatie worden gezien tussen het bewustworden en het weten.

Weten is bewust worden bewustworden is leren weten dat niemand hoger is dan zijn medesoort en dat net zo goed als anderen de bakker de loodgieter de metselaar uniek is in zijn gedachte samen die betere wereld te bouwen omdat de bakker niet kan weten hoe de muur gemetseld moet worden en de metselaar niet weet wat voor meel hij zal moeten gebruiken de loodgieter niet kan weten wat de draagkracht en de boodschap is voor het samen leren werken en samen leren leven in onze samenleving.

Leren bewustworden is leren inzien, leren inzien is ook leren vergeven dat de gedachte van je grootste vijand enkel kan overleven als jij die nog toelaat in jou gedachten.. Ga naar huis en blijf thuis is de dubbelzijdige gedachte achter deze kerstdagen van het terugkeren van jou ziel in jou eigen lichaam.


In alle liefde vrede en voorspoed wens ik u zeer liefdevolle en bewuste kerstdagen toe.

Wetende dat elke denneappel (phine gland) behorende is tot de boom die de phineapple creerd zoals voeder de vader en moeder samenbind tijdens de chemie het kind te laten geboren worden.. en zoals het bewustzijn van onze phine gland is als een licht voor deze wereld zal de boom wereldwijd verlicht kunnen worden puur door ons bewustworden.. ontsteek daarom uw licht in uw eigen lichaam..

Zodra je WEET dat alles tot de energie en ritme van het opvolgen van de boom behoort dan begrijp je 100 % waarom God de tree plante in onze gedachte.. we behoren eerst te ervaren wat het is samen te zijn samen te denken en samen te gaan creeren door voor elkaar naar oplossingen te zoeken geen creaties van oorlogen.. dat is weten dat is bewustworden dat is diegene naar huis durven sturen en te zeggen GO home STAY home..

Where you come from where you go to... ( south african musicals footprints )


Het licht in jezelf te mogen zien is als de wetenschap van elke vrucht aan de boom enkel samen te kunnen zijn door samen te denken en te willen creeren. JIJ BENT het licht in JOU bewustzijn door te zien te weten en samen te willen ervaren...

Liefdevolle kerstwensen voor iedereen hier op aarde...


Rene van den Brink

Veenendaal Nederland