Monday, December 13, 2010

Nederlandse overheid maakt zich zorgen omtrent bescherming Nederland.. ( deel bericht: telegraaf)

( zie ook www.designer-of-the-rebirth.blogspot.com waarschuwingen aan waterschappen en stedenbouwkundigen waarbij niet word geluisterd. ( gemeente Veenendaal ligt in dal maar blijt eigenwijs ontwerpen binnenstad uitvoeren en bevolking van ruim 71.000 inwoners als speelbal behandelen. Tijdens wateroverlast heeft deze bevolking ongeveer 1,5 uur de tijd om zich in veiligheid te stellen voordat de "kom" waarin Veenendaal ligt ( naam is afgeleid van Veen en Dal.. en zie ook wijken als Franse gat... welke sloegen op vroeger.. ) Geld word onnodig verspild door gewoon de onveilige ontwerpen van steden door te voeren. Gemeensschapsgeld word ongehoord mee omgegaan. Geen bestuurder in Veenendaal nog wijkbeheerders weten wat te doen bij extreme wateroverlast of rampen. Het vooraf aanwijzen van gebouwen als verzamelpunten zou tenminste een stap kunnen zijn. Bij grote rampen kan sprake zijn van totale uitval van techniek waarbij chaos tot gevolg kan zijn. Vooral regio Veenendaal zal dan extreem zwaar getroffen worden door zijn bezoekersaantallen en aantal ouderen die niet snel te voet zijn. Riolen nog infrastructuur zal voldoende zijn de komende wateroverlast aan te kunnen. Doordat de windrichtingen vanuit Noord Oostelijke hoek tegen de heuvelrug aan gaan komen zal meer sprake zijn van zware regenval die normaal in tropische regio,s voorkomen. ( zie verschuiving klimaatzones www.ge-di-christi-re.com voor 2012)

*************************************************************************************

zie ook bericht Nederlandse overheid Telegraaf..: en eerdere waarschuwingen op de sites ook aan waterschappen.

'Forse tekorten bij bescherming tegen water'

DEN HAAG - Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) vreest dat er de komende tien jaar miljarden euro's tekort zijn voor het waarmaken van de ambities om Nederland tegen het water te beschermen.


zandzakken voor de deur Hij maakte dat maandag duidelijk tijdens een debat met de Tweede Kamer over het waterbeleid. De komende tijd wil hij de financiële consequenties van alle plannen en ambities op een rij zetten zodat duidelijk is hoeveel geld er nodig is en welke keuzes er gemaakt moeten worden.

Atsma erkende dat de situatie hem zorgen baart, hoewel nog niet alle feiten boven tafel zijn. Extra geld komt wat hem betreft behalve van de rijksoverheid ook van lagere overheden en mogelijk van samenwerking met het bedrijfsleven.

Tijdens het debat uitten oppositiepartijen hun zorgen over het plan van het kabinet de schuiven in het Haringvliet niet op een kier te zetten. Dit zogenoemde Kierbesluit uit 2000 bepaalde dat vanaf dit jaar trekvissen als zalm, zeeforel en aal vanuit zee in het Haringvliet via een kier stroomopwaarts zouden kunnen zwemmen. Het besluit was het gevolg van internationale afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren en vissen een betere doorgang over de Rijn te bieden. Andere landen hebben inmiddels ook geïnvesteerd in vistrappen en natuurlijke oevers.

Als gevolg van afspraken in het regeerakkoord van VVD en CDA gaat Atsma echter op zoek naar alternatieven, zoals andere routes. Volgens hem ontbreekt het draagvlak voor het openen van de kier bij het Haringvliet en lopen de verwachte kosten steeds verder op doordat er brak water zal ontstaan.

Hij beloofde de ongeruste Kamerleden waar mogelijk de correspondentie te sturen die het kabinet heeft met landen over het Kierbesluit, en de juridische consequenties in beeld te brengen. Nederland had officieel begin deze maand al moeten voldoen aan de internationale afspraken. „Dus we zijn al formeel aanspreekbaar en aansprakelijk”, aldus Atsma.