Sunday, December 05, 2010

De levensbloem ( "key of Rome" geheimen der Pantheons.. )
Zoals u ziet is de logica gevonden waarop alle pantheons wereldwijd gebouwd werden. De fysieke logica van de bloem betreft veel meer dan enkel de architectuur of geldkwestie deze gebouwen te bouwen. Het betreft de visie van kern in het spinnenweb en de bloem.

Dat Rome slechts een zijspoor was van deze roseline,s en de Romeinen erg graag wilden dat Rome het centrum van de wereld werd was wel duidelijk door de vele roof en plunderingen door de geschiedenis heen uit de gronden van de daadwerkelijke bloem van moeder aarde.

Hoe belangrijk deze gebouwen zijn is wel op te maken aan de hand van het berekenen van de tijd. De logica van veel obelisken op veel pleinen is ook in deze kwestie gevonden en diepgaand uitgezocht en zal nog openbaar gemaakt worden.

Wij vragen ons echter af waarom deze intens mooie schoondheid verborgen moest blijven voor het gewone volk en waarom deze ongelooflijke diepgaande kennis van moeder natuur en haar tijdsberekingen niet voor iedereen meer zichtbaar mocht zijn en de naam van religie boven de fysieke logica van het bepalen in tijd van licht en duisternis moesten gelden.

Om die juiste tijd te kunnen bepalen moet de pantheon of basseliek dus gericht staan naar het kernpunt van de visie in het spinnenweb..

Met liefdevolle groet,

Rene van den brink