Saturday, July 31, 2010

Uitzonderlijke situaties grote delen China.. 75 % van het land is zwaar getroffen... ( NRC/ meerdere bronnen)Uitzonderlijk zware regenval in China zorgt al wekenlang voor overstromingen, landverschuivingen en algehele overlast.

Uitzonderlijk zware regenval in China in het uitgestrekte stroomgebied van de Yangzi-rivier zorgt al wekenlang voor overstromingen, landverschuivingen en algehele overlast. Het aantal slachtoffers liep vandaag op naar 928 doden en 477 vermisten.
Inmiddels zijn bijna 900.000 huizen weggesleurd of zwaar beschadigd. De Chinese autoriteiten hebben 9,6 miljoen inwoners van dorpen en steden die overstroomd zijn of in de risicozones liggen geëvacueerd. Het Nationale Meteorologische Centrum verwacht dat de zware regenval nog dagenlang blijft voortduren. Normaal gesproken nemen de regens eind juli, begin augustus weer af.

In termen van aantallen slachtoffers, geëvacueerden en economische schade zijn de overstromingen van 2010 de ernstigste sinds het rampjaar 1998 toen 3000 mensen omkwamen en bijna vijf miljoen inwoners van dorpen en steden in zuid- en westelijk China hun huizen verloren.

Het andere grote verschil tussen toen en nu is dat de Chinese autoriteiten steeds hebben gezegd dat met de aanleg van de Drieklovendam ten oosten van Chongqing en de constructie van bijna duizend reservoirs de bevolking beter beschermd zou zijn tegen de overstromingen.

De grootste dam en waterkrachtcentrale ter wereld werd vorig jaar volledig in gebruik genomen en blijkt zelf de eerste grote test goed door staan te hebben, maar het traditionele probleem van de overstromingen in de Yangzi-delta is daarmee niet verholpen. De Chinese autoriteiten zeggen dat de omstreden dam zijn nut bewijst, de critici in en buiten China zeggen dat is aangetoond dat de dam geen oplossing is om een eeuwenoud probleem op te lossen.

Om te voorkomen dat de Drieklovendam mogelijk zou bezwijken of beschadigd zou raken zijn alle twaalf luiken opengezet, waardoor stroomafwaarts gelegen dicht bevolkte gebieden zijn overstroomd. Zelfs in Shanghai aan de monding van de ,,Lange Rivier’’ zijn de bewoners gealarmeerd. Overal waar de rivier langs stedelijke gebieden stroomt worden dijken verstevigd met zandzakken en betonblokken.

Niet alleen in zuid- en midden China zorgen overstromingen voor grote overlast, er doen zich ook problemen voor in het stroomgebied van de Gele Rivier, zelfs in Binnen-Mongolië en het noordoostelijk Jilin dat aan Noord-Korea grenst. In de stad Kouqian zitten 30.000 mensen op de daken van hun huizen. De rivier hier is bovendien vervuild doordat bij de overstromingen een opslagplaats van chemicaliën werd weggesleurd.