Thursday, July 29, 2010

China niet luisteren naar klimaat..:

Tientallen miljoenen mensen op de vlucht voor water...

Tientallen miljoenen mensen geen drinkwater meer..

Miljoenen mensen moeten huis uit wegens zandstormen en extreme wind vanuit woestijnen..

Miljoenen mensen dreigen overspoeld te worden door dambreuken... ( inmiddels staan honderden dammen op punt van springen...

Tientalle miljoenen mensen hebben huis en haard inmiddels wereldwijd kwijt geraakt.. Honderdenduizenden huizen verwoest..

Infrastructuur voor Biljoenen dollars schade...

Volledige stedelijke structuren weggevaagd...

Niet luisteren en niet willen praten over klimaat.. Dit is een zeer klein deel van resultaat... Mischien zouden klimatologen nu eens willen beseffen wat de wetten der Ma at in houden..

Ik heb vaak mogen waarschuwen maar werd niet geluisterd naar me...