Friday, July 30, 2010

Lezen van moeder aarde...6 ( www.ge-di-christi-re.com www.reflectionmaat.blogspot.comLezen van moeder aarde kan gezien worden als de logica waarin natuurrampen plaatsvinden en waarom deze plaats MOETEN vinden.

Wereldwijd vinden grote veranderingen plaats zoals ik voorspeld heb enige jaren geleden en op veel aanvraag zal ik gaan proberen de foto,s meer uit te leggen.

Natuurrampen zoals overstromingen vinden plaats volgens een absolute mooie logica omdat de " ontdekking" gedaan is dat deze een logica opvolgen net zoals de groei van een boom maar ook in contra..

Contra wil zeggen dat de groei ook tegenovergesteld zal plaatsvinden en ook terug kan trekken. We spreken dus eigenlijk van vier processen waarin deze rampen kunnen plaatsvinden allen gekoppeld aan de logica van bomen..

Ik hoop dat mensen nu eindelijk eens beseffen hoe intens moeilijk het is hetgeen mij door word gegeven vanuit boven om te zetten in aardse waarden en beelden... om het ook begrijpbaar te houden.

De rampen die nu wereldwijd zullen plaatsvinden zullen meer en meer voor de mens uitziende extremere vormen aannemen en zal voor veel mensen een past over betekenen omdat ze niet hebben mogen weten omtrent de natuurwetten der Ma at. ( Heqat is gezamenlijk.. )

De afbeelding die ik geprobeerd heb te maken is slechts een voorbeeld zoals overstromingen kunnen werken.. verdeeld in vijf fasen de wortel welke ( op afbeelding) vanuit zee word aangestuurd door middel van stromingen... de stam welke de levensaders is voor de vertakkingen, kruin en de " bloemen".. en uiteindelijk het eindresultaat de levensboom tot resultaat zal hebben.

De visie zoals nu inmiddels online gezet is en wereldwijd doorgestuurd word naar geheime adressen zal uiteindelijk de gehele wereld veroveren en zal de mensheid mee gaan helpen in vooral het begrijpen van de rampen en waarom natuurdissasters ALTIJD zullen blijven plaatsvinden.

Wij mens zijn tijden lang op plaatsen gaan wonen welke ALTIJD aan veranderingen onderhevig zijn doordat natuur, evolutie flora en fauna MOETEN veranderen willen zijn blijven voortleven in onze circle of life.

De veranderingen die nu gaande zijn en wereldwijd zullen zorgen voor de mens uitziende catastrofes behoren tot een immens groots en mooi plan waarin de nieuwe aarde gevormd zal worden naar de beelden en gelijkenissen van de uiteindelijke levensbomen en zijn vertakkingen en bloemen.. dit proces noemen wij vanuit boven het " lezen" van moeder aarde ..

Dit lezen van moeder aarde is een begrip wat al zo oud is als de tijden waarin de Farao,s wisten dat de piramidecomplexen toendertijd bij een " jonge" rivierdelta gebouwd moesten worden om zo lang mogelijk profijt te slaan uit de vruchtbaarheid van de rivier de Nijl... Door de loop, de tijd en het proces vast te leggen van het ontwikkelen, ontstaan en vooral het gedrag zoals getijden en stromingen van rivieren kan dus de aarde gelezen worden..

Ik besef dat met het naar buiten brengen van deze zeer mooie informatie uiteindelijk de mens zich op zal werken in het beter begrijpen van de aarde en de vele circles leven om haar heen en in haar binnenste het vaak onbegrijpende....

Naar mijn inzien zijn wij als mens dus niet schuldig aan vergrijpen zoals natuurrampen etc maar zijn we slechts een onderdeel uitmakenden van een circle of life welke allen haar limit kent en uitsterven onmogelijk maakt omdat de weg van de evolutie uiteindelijk ALTIJD een nieuwe weg in zal slaan om te ontwikkelen, te groeien en informatie te vergaren...

Ik hoop dat nu eindelijk ook ""officiele instanties"" met het beeldmerk " koninklijk" nu eens gaan beseffen dat hoe mooi onze modernde techniek ook is en of zal zijn, moeder aarde groter, machtiger en vele malen mooier is doordat zij gezamenlijk denkt, uitvoert en zorg zal dragen voor een wonderbaarlijke planeet genaamd aarde, circle of the lifetree...

Liefdevolle groet,

Rene van den Brink