Wednesday, December 08, 2010

Zon en MaanpassageIk ben bang dat we nu jaren later kunnen veronderstellen dat er een grote fout over het hoofd is gezien.

Wat betreft zonpassages weten we inmiddels veel meer maar vergeten erbij dat ook de maan passages kent zoals ook bij de zon plaatsvind.

Zodra deze beiden in elkaars energieveld gaan komen ontstaan een zeer zwaar energetisch veld waarbij er genoeg kracht aanwezig is een hele planeet zoals de aarde om te wentelen. Dit kan in beide richtingen gebeuren dus zowel koude perioden als warme perioden.

Als we kijken naar het verschil in tijd dan kunnen we deze koppelen met beschrijvingen zoals in khoran Bijbel en of andere religieuze geschriften en koppelen deze dan aan natuurfenomenen als zon en maanpassages terug.

Als we oude afbeeldingen moeten geloven kunnen we aan de hand van de wijze van kledij en de soorten van bomen opmaken dat veel planten dieren en flora zowel fauna niet op de plaats aanwezig was waar die nu leeft en al veranderingen meegemaakt hebben in zeer korte tijd.

Al deze veranderingen tesamen kunnen we zeggen dat zowel maan als zonpassages elkaar af wisselen en zorgdragen voor "perfecte" verschuivingen van aardassen puur om de aarde zover mogelijk is haar "ronde" vorm te laten behouden.

Door de leeftijd van bomen te onderzoeken en te kijken naar jaarringen en hoogte en vooral de snelheid hiervan kan opgemaakt worden dat veel flora en fauna pas snel zal gaan groeien op het moment dat het juiste lichtradia en de juiste frequentie aanwezig is alles in zeer snel tempo zo te laten groeien dat zowel woestijnen en ijskappen in slechts dagen tijd gevorm kan worden en soms zelfs in uren tijd kan gebeuren.

Als we kijken naar de veranderingen in het verleden en dit koppelen aan de natuurwetenschap dan moeten ook wij helaas voor de mens concluderen dat de afwijkingen in tijd die gevonden zijn te maken hebben met puur natuurlijke processen waarbij de mens ALTIJD het onderspit heeft gehad en zich moest verplaatsen doordat de natuur hen hieraan verplichte.

Als we kijken naar de cijferreeksen waarin ook Dna zich verplaatst en dit koppelen aan radia van zon en maan komen we op even getallen en oneven getallen uit waarbij de zon en maanpassages elkaar afwisselen in tijdsbestekken van ongeveer 3000 jaar en 2000 jaar TESAMEN +- 5.200 jaar waarin de "cyclus" van de maya inca etc berekeningen volledig gemaakt kan worden.

Ik hoop nu echt dat wetenschappers beseffen hoe er met vuur word gespeeld erg veel mensen op gebieden te laten blijven wonen waarbij ik reeds lange tijd al waarschuw deze gebieden met spoed te evacueren en de mensen in veiligheid te stellen.

Wie zijn zij om te mogen oordelen over andermans levens...