Monday, December 06, 2010

When the lines are connected.. ( geheim van de Roseline en "arken des verbonds.."
Ik denk dat bij het zien van deze plaatjes uitleg vrij overbodig is.

Mensen die DENKEN dat de Da Vinci code een fake story was komen van een ijskoude "kermis" thuis zodra ze zien dat de roselines en arken des verbonds werkelijk bestaan in hoogste symboliek van het woord en beeld.

Over de gehele wereld heen staan gebouwen op deze energielijnen welke gekoppeld zijn op de zogenaamde visie kernpunten zoals een spinnenweb ook heeft.

Laat het nu duidelijk zijn dat veel kennis uit het oude Egypte en Griekenland is gestolen en is misbruikt maar door de mensen zoals Hitler en Napoleon werd vergeten dat werd meegekeken vanuit boven.

De lijnen die gekoppeld worden zijn allen gericht op de bloemen waaronder Egypte, de hoeveelheid lijnen bepaald de hoeveelheid koepels in de basselieken van met name Rooms Katholieke kerken.

De zogenaamde arken des verbonds MOETEN open zijn omdat het om zeer belangrijke energielijnen gaat ( leylijnen) welke aan energie verbonden zijn. Door het openhouden van deze poorten kan de energie blijven stromen zoals het water doet. De reden waarom deze punten veelal als zeer belangrijke kruispunten veelal voor verkeer aangewezen zijn was het simpel feit van de wetenschap dat macro micro is en micro macro..

Zoals de ringen in de bomen geteld kunnen worden kunnen de wegen in steden als leeftijd bepaald worden..

Roselines en arken des verbonds fake story... ik zou maar op je woorden passen..

Nogmaals waarschuw ik met grote klem de websites zeer serieus te nemen en de mensen te evacueren van de gebieden die ik reeds eerder heb vermeld.

De tijd is daar voor iedereen om zijn mond open te doen en het bewustworden open te stellen..

Chemtrails.. tja niets heeft daarbij gebaat... natuur creerd naar natuurlijke tegenhanger dat zouden UW wetenschappers moeten weten...

Bij deze de informatie voor u verkregen ,

Liefdevolle groet,Rene van den Brink