Wednesday, December 15, 2010

Wetenschap en het instinct van elke druppel water...
Zoals beloofd kom ik opnieuw terug op het stukje wetenschap en het instinct van water. Waarom vinden natuurrampen op juist die plaatsen plaats en waarom vind een dijkdoorbraak juist op die lokatie op die plaats plaats...

Zoals afbeelding weergeeft ziet met duidelijk een patroon in het stromend water wat gefotograffeerd is op het strand van Neeltje Jans in Zeeland afgelopen zomer 2010.

Door dit beter in kaart te brengen is het mij erg duidelijk geworden dat natuurrampen niet zomaar op die plaatsen plaatsvind om de meest simpele redenen dat onze aarde en haar energieveld in een andere wijze van denken denkt nl bomen..

De logica van bomen vind men overal in terug, ons mensenlijk lichaam, natuurrampen, grote visie,s van steden als Parijs, Amsterdam en vele anderen zoals de kleinste in ons aantal welke allen het model opvolgen van de boom haar jaarringen en de logische opbouw daarvan volgens phi en psi coderingen.

De boomvisie en ook draagkracht kan op alle steden en woongebieden hier op aarde losgelaten worden omdat het de logica betreft waarin de nauur haar volgorde opvolgd en de natuurprocessen zal voortzetten nog voor 2012 nieuwe bomen te gaan creeren en oude bomen te laten verdwijnen als zand voor de zon.

De logica van water welke gevonden is, word al duizenden jaren gebruikt maar is achtergehouden door een aantal mensen die dachten de natuur slimmer af te zijn, het beter te weten dan moeder natuur, en grootster te kunnen denken dan moeder aarde.

Helaas voor hen is niets dan minder waar maar werkt moeder aarde vanuit 360 dimmensionale krachten waarvan wij als mens slechts 5 a 6 tot onze mensenlijke beschikking hebben laat staan kunnen uitvoeren.

De krachten die nu van binnen uit boven uit en vanuit alle andere hoeken van deze aarde zullen samengebundeld worden zal immens groot zijn van aarde omdat hele stukken aarde hernieuwd zullen worden volgens de boomvisie waarbij elke druppel water weet welke richting zij op moet en welke weg voor hen uitgesleten zal moeten worden. De logica en het instinct van elke druppel water is voor vele wetenschappers een vraag maar voor een ieder die logisch na wil denken niets meer dan onze natuurlijke weg die we in de loop der tijd zijn veloren, kwijtgeraakt en zelfs hebben misbruikt onszelf te verrijken en de natuur te vergeten.

Niets is minder waar dan dan wij op de feiten gedrukt zullen gaan worden dat het niet respecteren van de natuurwetten Heqat en Ma at ( wortel en kruin van de boom) zeer extreem grote consequenties zal hebben voor velen omdat zij op plaatsen zijn gaan wonen welke niet voor hen bestemd waren en behorende zijn tot de nieuwe bomen..


Inmiddels is een begin gemaakt met het naar buiten brengen van deze informatie naar ziekenhuizen en instellingen om samen tot een oplossing te kunnen komen.

Het is jammer te noemen voor veel wetenschappers enkel al te denken dat de hoeveelheid waterdruppels die weet vele malen meer zijn dan al het water hier vloeiende in onze oceanen.. ZIJ zijn samen vele malen krachtiger en sneller dan menig mens kan indenken.


Liefdevolle groet,

Rene van den Brink

Veenendaal Nederland