Wednesday, December 22, 2010

Waarschuwing Europa ( herhaling! ) www.ge-di-christi-re.com "THE NEW" EUROPE...POLE SHIFT 2012


Zoals elk geschreven woord word op deze weblogs zal nu zichtbaar worden dat de voorspellingen uit gaan komen.

African footprints, Stamping en vele andere musicals en verborgen boodschappen hebben het ons mogelijk gemaakt veel mensen tijdig te waarschuwen voor wat komen gaat.

Extreem grote rampen welke aan de vooravond aangekondigd zijn met name ook voor Europa staan voor onze deur.

Woorden en beelden schoten me vaak te kort u te mogen laten zien wat komen gaat, vele malen heb ik u mogen waarschuwen voor dat wat komen zal.

Ik ben wie ik ben waren de woorden die me werden ingefluisterd, niemand maar dan ook niemand zal glorieus kunnen handelen in deze naam.

Zoals afbeeldingen weergeven zijn de yet streams reeds stil komen te liggen en worden de coordinaties van uw aarde aangepast om de komende veranderingen en vernieuwingen toe te gaan laten.

Nu aan de vooravond van in uw ogen de kerstdagen zullen de grote veranderingen gaan beginnen. Veel land zal herrijzen en veel land zal water worden nog water land worden. Bergen zullen dalen worden dalen heuvels.


Nog nooit zal zo mooi in kaart gebracht kunnen worden van de manier waarop deze veranderingen toe slaan en de manier waarop onze aarde haar veranderingen uitvoert en waarom wij als mens zijnde aan rampen onderhevig zijn.

De afbeeldingen zoals afgebeeld geven een overduidelijke verandering in onze luchtstromingen EN onze yet streams van de oceanen waarna het straks mogelijk word de roatie in te gaan zetten.

Ik moet nogmaals met grote klem zeggen dat de shift zelf niets te maken heeft met het fenomeen 2012 de 21e, deze veranderingen zijn niet aan exacte data gekoppeld omdat deze deels afhankelijk zijn van elkaar en op elkaar afgestemd zijn in alle elementen van uw aarde en haar kosmos.

Ik kan niet met klem genoeg zeggen hoe extreem belangrijk het is de eerder benoemde gebieden te ontruimen en te evacueren vanwege het in levensgevaar zijnde van honderden miljoenen mensen levens welke direct gevaar lopen de komende twee jaren.

Het is voor mij niet onder woorden en of beelden te brengen wat ik kan en mag zien, laat staan begrijpbaar op u over te komen zoals mij doorgegeven word vanuit de volgende dimmensies.

Ik mocht slechts uw doorgeefluik zijn en heb u diverse malen mogen waarschuwen voor wat komen gaat. Ik en mijn bovenen zijn verbijsterd waar de leiders het lef vandaan halen deze volken niet te waarschuwen voor wat komen zal en hen naar veilige oorden te leiden zodat deze mensenlevens niet langer gevaar lopen omdat de natuurrampen nu als reeksen elkaar op zullen volgen en de financiele zekerheid van een verenigd Europa volledig onderuit zal trappen omdat geld geen enkele manier van kracht nog zal hebben voor hen die alles kwijt hebben geraakt.

Voor hen geld slechts een levensdoel datgene op te bouwen en die les mee te nemen die u lang onthouden is. Niet meer op die plaatsen te gaan wonen omdat zijn vanwege financiele belangen aantrekkelijk waren maar niet gegrond waren en goedgeschikt waren aan moeder natuur.

Ik HOOP dat menig mens begrijpt hoe intens moeilijk het is onder woorden en in beelden te brengen wat mij word doorgegeven.

Ik hoop dat nu dan ook eindelijk veel mensen wakker zullen schudden nu ze OOK deze bevestiging zien dat zowel de luchtstromingen als de grote Yetstreams in de oceanen tot stilstand zijn gekomen puur om de rotatie toe te laten die ik voorspeld heb op www.ge-di-christi-re.com 2010 zou het jaar zijn waarin de pole shift ( wisselen van luchstromingen) zou plaatsvinden. De waren rotatie zal in werking treden zodra deze fase voltooid is.

Ik hoop dat u samen met vele anderen naast mij begrijpt dat het 1 ! seconde voor 12 is om de mensen te waarschuwen voor wat komen gaat.

De gezongen woorden the lucky weather wil be your key is niet zomaar gezongen, we hebben dit met de allergrootste precissie door gekregen en overgebracht.

Ik WAARSCHUW MET GROTE KLEM DAT DE ELEMENTEN WATER VUUR EN LUCHT ZICH ZULLEN GAAN FOCUSSEN OP DE LANDEN ENGELAND FRANKRIJK EN PORTUGAL SPANJE WAARBIJ DE OVERDUIDELIJKE FOOTSTEP GECREERD ZAL WORDEN.

nATUURRAMPEN ZULLEN ALS REEKSEN IN DIT GEBIED ELKAAR OPVOLGEN. dIT GELD OOK VOOR DE ANDERE DELEN NU IN HET MIDDELLANDS ZEEGEBIED. DE AFBEELDINGEN NAAST AFRICAN FOOTPRINTS GEVEN DE ELEMENTEN AARDE LUCHT EN WATER WEER.. ALLEDRIE DE ELEMENTEN ZULLEN NU HUN GEZAMENLIJK PLAN TOT UITVOER GAAN BRENGEN.

IN ALLE LIEFDE U GEGEVEN..

lIEFDEVOLLE GROET

RENE VAN DEN BRINK