Sunday, December 05, 2010

Openbaren waarheid Wiki Leaks.. ( trouw)

WikiLeaks onthult scheve schaats minister Cramer

Ontwikkelingshulp als drukmiddel voor steun aan klimaatvisie VS


Minister Jacqueline Cramer wilde geld voor ontwikkelingshulp als drukmiddel jegens de ontvangende landen gebruiken.

Op klokkenluiderssite Wikileaks is het eerste document geplaatst dat afkomstig is van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Het bericht, dat dateert van 28 januari dit jaar, gaat over de klimaattop in Kopenhagen en de steun van Nederland aan het akkoord dat daar getekend werd.


In het stuk staat dat toenmalig minister van Milieu Jacqueline Cramer de Amerikanen aanbood om druk te zetten op landen die ontwikkelingshulp van Nederland krijgen om zich achter het akkoord te scharen. Dit wordt een als zeer opmerkelijke toezegging omschreven, omdat Nederland volgens de Amerikaanse ambassade 'traditioneel iedere suggestie afwijst dat geld voor ontwikkelingshulp wordt gebruikt als politiek wisselgeld'.

Gisteren liet premier Mark Rutte weten dat de onthullingen van Wikileaks, dat over een kwart miljoen Amerikaanse ambassadeberichten beschikt, 'enorme schade' aanrichten. Hij toonde begrip voor de interesse van het grote publiek voor de onthullingen van Wikileaks. "Het is natuurlijk heel interessant wat die diplomaten allemaal schrijven." Maar het is wel schadelijk voor het diplomatieke verkeer. "Het wordt heel lastig om nog normaal te communiceren als dat allemaal op straat ligt."