Monday, December 06, 2010

Mediastilte rond noodplan banken, personeel lekt plannen uit.. ( meerdere bronnen..)

Mediastilte rond geheim noodplan bank-run ..

Sinds de oproep voor een wereldwijde bank-run op 7 december aanstaande hebben de banken alles behalve stilgezeten. Er gaan steeds meer stemmen op om ook NA 7 december de rekeningen volledig leeg te halen omdat het vertrouwen zo is geschaad in de banken dat dit nooit meer terug te winnen is omdat het ene schandaal het andere opvolgt. Het is ook vreemd te benoemen dat veel media volledig zwijgt over de bankruns en geen woord durven reppen omtrent de plannen wereldwijd de banken lam te leggen.

De Europese Unie en de Duitse regering hebben in alle stilte gewerkt aan een noodplan voor het geval de zich verder uitbreidende economische crisis leidt tot een bank-run.

Einde Euro.

In veel landen gan zoveel stemmen op een einde te maken aan de Euro en de "eenheid" omdat veel landen hun contributie niet langer kunnen betalen en de burger hiervoor aansprakelijk word gesteld. Alleen de economie van Spanje alleen al is voor 2x Griekenland en Ierland samen waardoor de kosten zo hoog de pan uit zullen reizen en de rest van Europa dit op kan hoesten zover dit nog amper mogelijk is omdat ook de ene natuurramp na de andere zich aanmeld. We hoeven geen doemdenker meer te zijn of zwartkijker als we realistisch in gaan zien dat een een denkend Europa niet langer vanzelfsprekend is..

Daarbij zouden alle landen in de Eurozone de mogelijkheid krijgen bankloketten te sluiten en geldautomaten uit te schakelen.

Daarbij komt dat de EU alle grote media heeft gevraagd eventueel nieuws over massale geldopnames stil te houden. Dat verklaart ook waarom het zo stil is rondom de bank-run in Ierland die al een week bezig is.

Fictief geld

Bij de Anglo Irish Bank en de Bank of Ireland hebben klanten respectievelijk reeds €13 miljard en €10 miljard aan spaargeld opgenomen. Wanneer klanten in andere landen dit voorbeeld volgen heeft dit grote gevolgen voor de banken. De G8 ligt al langer zwaar onder vuur omdat het niet langer te verantwoorden is dat erg veel geld onder de toonbank door verdwijnt en de burger hiervoor aansprakelijk word gesteld doordat zij als wanbetalers aangeduid worden omdat de rekeningen zo duur zijn geworden dat niemand deze meer kan betalen. Wat is wanbetaling en wat is niet kunnen betalen...

Ons geld ligt namelijk niet bij de bank in een kluis, maar bestaat louter in de computer van de banken. Slechts 3% van de geldhoeveelheid bestaat uit munten en bankbiljetten, de rest is fictief. Het is bizar te benoemen dat miljoenen mensen met schuld worden opgezadeld waarbij slechts de rente en "wanbetalingen" de pan uit rijzen. Er staan vele miljoenen mensen op straat in voorheen landen waar dit niet voor mogelijk werd geacht. De weegschaal is dusdanig aan de andere kant komen te staan dat het slechts een kwestie is van wachten totdat wereldwijd zich nieuwe burgeroorlogen zullen ontketenen omdat miljoenen mensen zich in het nauw gedreven voelen worden en niets anders willen dan gewoon overleven.

Waar we ook kijken, wie we ook spreken de banken en hun adviseurs zijn wereldwijd veelal de grote oorzaak van wegtrekkende fabrieken, en verplaatsen naar goedkopere gebieden om ook daar de plekken weer "leeg te zuigen" en dan weer te verhuizen naar een nieuwe lokatie. Zowel Hypotheken als grote financiele injecties zijn veelal gebouwd op lucht. Het is wel erg vreemd te noemen dat veel projectontwikkelaars zich vrijwaarden van veel belastinggelden en niet aangeslagen worden op de hoeveelheid van gebouwen en of vierkante meters.

Duitse leger

Voor Duitsland speelt nog een andere reden mee om aan het noodplan te werken. Men houdt rekening met een run op de banken mocht het land beslissen uit de Eurozone te treden en de Duitse mark weer in te voeren. Het Duitse leger staat klaar om bij te springen zodra er chaos uitbreekt.

Uit kringen binnen het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken is vernomen dat bij een mogelijke val van de euro, of het uittreden van één of meerdere EU-landen, de banken voor onbepaalde tijd hun loketten moeten sluiten en de geldautomaten uitgeschakeld dienen te worden. Het ministerie wil verder geen details bekend maken over de plannen maar geeft wel aan dat plannen klaar liggen mocht alles crashen.

Men zou Argentijnse toestanden zoals in 2002 willen voorkomen. Ook het Duitse leger is in de nieuwste versie van de plannen betrokken. In Duitsland wordt al enige tijd openlijk gesproken over de mogelijkheid om het leger ook binnen de Duitse grenzen te mogen inzetten. De Duitse media liegt er niet om dat overal mensen het spuugzat zijn en hun kwaadheid en agressie beginnen te uiten op banken. Er is een toename van agressie en geweld te zien de afgelopen maanden richting banken en financiele instellingen.

Wat de uitkomst ook moge zijn, ook binnen de bankwereld raakt men er langzamerhand van overtuigd dat het huidige systeem lang achterhaald is en niet meer werkt. Meer en meer komen stemmen op spaargelden volledig weg te trekken bij banken financiele instellingen en de gewone oude doos weer te voorschijn te halen.

Ook is wereldwijd een grote tendens ontstaan voor grote ruilhandel. Rusland en China wisselen al grondstoffen uit en andere producten om zo aan de behoefte te kunnen blijven voldoen zonder enige toevoeging van geld.