Saturday, December 18, 2010

Kosmische orde Ma At en Heqat..Zoals op afbeelding te zien is volgen ook mensen de kosmische orde op zonder dit vaak te beseffen.

De manier van groei en weer terugtrekken van de plaats kan op veel manieren herkend worden. Ook het gedrag van mensen en het ziek worden is hieraan gekoppeld en heeft alles te maken met de juiste energie op de juiste plaats en de juiste tijdsbestekken.

Het klinkt te ongelooflijk voor woorden mischien voor velen maar het kapotslaan van glas of andere voorwerpen volgt dus een perfecte volgorde op zonder dat wij als mens hier genoeg bij stil staan. De twee wetten van opbouw en natuurlijke afbouw in goede volgorde noemt men de wetten heqat en ma at... beide wetten zijn zeer nauwkeurig beschreven in veel heroglieven maar zijn uit het oog gehaald van veel mensen zodat ze achter de grote horde aan lopen zonder goed bewust te zijn dat het niet opvolgen van deze wetten extreem grote consequenties heeft voor ons mens zijnde.

Het weten en leren begrijpen en vooral het zien van de boom is voor vele mensen een volledige openbaring omdat dit het begrijpen van moeder natuur en haar in mens ogende rampen een stuk makkelijker maakt.

De volgorde van glasbreken en de volgorde waarin de bouwblokken gebouwd zijn in BIJVOORBEELD Rome volgt exact het patroon op gekoppeld aan de natuurwetten Heqat en Ma at.

Het opbouwen van de buitenringen en groter worden gericht naar het pentadepunt ( centrum) word veelal gekoppeld aan de wet Ma at, de visie van binnenuit naar buiten toe kapotmaken in mens ogen ziende is veelal gekoppeld aan de wet Heqat. Het van binnenuit in beiden visie ziende groeien is dus een volledig tegenstrijdige wet waarin natuurwetten ons dagelijks leven meer bepaald dan menig mens ooit kon indenken.

Wetenschap is leren openstaan voor nieuwe dingen, niet anderen jou visie opdragen omdat deze gekoppeld is aan religie of wetenschap welke geen enkele onderbouwing kent.. het is jammerlijk te benoemen dat veel mensen aannemen wat vaak ongelooflijk lijkt maar de werkelijke waarheid in ons dagelijkse leven niet wil leren inzien.

Ik weet eigenlijk wel zeker dat met deze sites en weblogs een stukje waarheid voor velen naar buiten is gebracht dat wij allen niet gekoppeld zijn aan het opdragen van een bepaalde religie maar overduidelijke opvolging van energie of we dit nu willen geloven of niet.

Liefdevolle groet,

Rene van den Brink