Tuesday, December 07, 2010

Geheimen van het licht..
Wat de Romeinen en Fransen vergaten is de lichtlijnen die bepaald worden door de radia van het zon en maanlicht.

Zoals Afbeelding weergeeft is duidelijk te zien dat er drie richtpunten zijn waarop het licht zich richt. De zomer en winterlijnen symboliseren een drie merideanen lijn die over de aarde verspreid word.

Door de bloemen te connecteren via belijningen onstaan roselines, en Gotische belijningen zo ontstonden mooie symetrische belijningen waarop steden en hele infrastructuren gebouwd konden worden.

Hedendaadgs vind men nog elke dag deze manier van stedelijke ontwikkelingen ook terug. Aan de hand van de licht en schaduwlijnen werd veelal de positie van een stad dorp of gemeenschap bepaald.

Door deze lijnen uit te zetten op de levensbloem ontstaan de roselines eigenlijk afgeleid van de Rossettalijnen...

De Rossetta is de "steen van de three ones.. " waarbij de rivieren allen bij elkaar kwamen in een wonderschone visie en wereld van symboliek, waarheid en immens grote kracht welke door de jaren heen verloren werd geacht.

Zoals de afbeeldingen duidelijk weergeven liegt het licht niet en kan men dus duidelijk de belijningen zien vanaf de sattelietweergaven welke uiteindelijk alsnog naar de bloemen verwijzen.

Liefdevolle groet,

Rene van den Brink