Monday, December 13, 2010

Europese landen praten elkaar "ziek zijn aan"

De Wever: "België is de zieke man van Europa"Door dat alles valt het land volgens De Wever uiteen. Na "eindeloze politieke twisten" is België "de zieke man van Europa"...

In veel landen word juist door de politiek woordkeuzen gebruikt waardoor mensen minder gaan kopen en depressief gedrag gaan tonen omdat men een schuldgevoeld word aangepraat.

Juist door bewust te worden van een feit dat woorden beeld en geluid samen een voorbeeld stellen voor de gemeenschap zou een veel bewuster en positiever ingestelde samenleving gecreerd kunnen worden.

Juist verschillende programma,s op tv en radio sporen aan tot ongehoord gedrag en zijn vooral voor de jongere generatie,s enorme voeding onze samenleving nog verder te verstoren en de chaos zelf toe te laten omdat men dit creerd in radio, tv en andere uitingen van voorlichtingen zoals woordgebruik van politici.

Juiast politici moeten zeer allert zijn en behoren te weten dat woorden voeding is voor iedereen die de woorden te horen krijgt.

Het gedrag van de mens op straat is aan niemand anders te wijten aan die mensen die niet bewust ervoor gekozen hebben de woorden zorgvuldig uit te kiezen en te weten wat bewustwording inhoud.

Het onzorgvuldig inpassen van een "geheime" boodschap in de troonrede door Balkenende heeft er nog eens extra geen goed aan gedaan. We hoeven maar om ons heen te kijken en simpel te kijken wie er ons voorbeeld moeten zijn in een reeks van regeringsleiders die zich buiten hun boekje gaan, buitensporig optreden en of onaanvaardbaar gedrag van ""goedkeuring" van ongehoord gedrag in kerkelijke kringen.

Juist het bewust worden van iedereen kan helpen bijdragen aan een betere samenleving. De onwerkelijke taferelene die zich wereldwijd voordoen bij regeringsleiders en hun functionarissen zorgen voor het omhangen van hun eigen strop.

Zij staan er niet genoeg bij stil dat de weegschal ruimschoots aan de andere zijde is komen te staan met mensen die leed is aangedaan en huis en haard kwijt is geraakt door ongehoord toedoen van mensen die werken voor overheden en instanties. Zij staan er niet genoeg bij stil dat de strop door henzelf is "omgehangen" en het kwestie van tijd is dat de mensen in alle massa tot bewustwording zijn gekomen dat het niet langer zo kan.

De samenloop van manipulatie van de natuur en het afleiden van regeringsleiders is de voorbode van de grote natuurdissasters die komen gaan. Ruim 90 % van onze wereldbevolking blijft op de plaatsen wonen die aangegeven staan als extreem gevaarlijk maar door vooral projectontwikkelaars en hun connecties zonder enige voldoende kennis uit de grond zijn gestampt zonder de kennis der natuur te checken en te waarborgen. U als mens zijnde bent op plaatsen gaan wonen die men niet toebehoorde, het "bouwen van de Boom" is een puur natuurlijk proces welke onafkeerbaar is en van geleerd moet worden.

De signalen die moeder natuur afgeeft voordat de rampen plaatsvinden is niets meer dan de woordkeuze te kunnen herkennen voor het voorspellen van de rampen. Menselijk gedrag en onze woordkeuze is alles boven de voeding en het bewustzijn van ons mens zijn. Zoals de koningin van bijen haar juiste woordkeuze weet te gebruiken die juiste nectar te vinden voor haar volk, zo zal elke regeringsleider het bewustworden moeten verrijken met de wetenschap de juiste woorden als voeding te geven voor het volk is niets meer dan de wijsheid in woorden over te kunnen gaan brengen dat een nieuw begin en of wedergeboorte in ons eigen bewustzijn aanwezig is en geen einde zal kennen maar een nieuw begin.

Het bewustworden van de Europarlementariers en andere regeringsleiders zou daar een voorbeeld voor mogen zijn.