Sunday, January 27, 2008

Mozambique gaat over tot gedwongen evacuaties....

Mozambique gaat over tot gedwongen evacuatie

MAPUTO - Mozambique gaat onder dwang mensen evacueren die vooralsnog geen gehoor hebben gegeven aan de oproepen hun huizen en landerijen te verlaten wegens overstromingsgevaar. Dit zei zondag de onderdirecteur van het Nationale Instituut voor Rampenbestrijding, Joao Ribeiro.

Het gaat om zeker 10.000 mensen in gebieden langs de buiten zijn oevers tredende rivier de Zambezi.

De regering heeft eerder deze maand aangekondigd dat als gevolg van de overstromingen 200.000 mensen gevaar lopen. De overheid stelde daarbij dat al 92.000 mensen in veiligheid zijn gebracht of zijn gered uit overstroomde gebieden. Het buitensporig hoge water heeft tot dusverre aan bijna twintig mensen het leven gekost.