Thursday, May 17, 2007

BELANGRIJKE MEDEDELING Oproep getuigen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

oproep getuigen tegen de mallafide praktijken van deurwaarderskantoor renkema en partners Veenendaal, Renkema en partners Keulen, renkema en partners Potsdam. Dhr wiebe lageveen wegens diverse oplichtingspraktijken.
Dhr Victor van Beek wegens oplichtingspraktijken.
Dhr Cor Bes wegens oplichtingspraktijken.
Dhr Steven Huibers Idem.

Verder word grootschalig gewerkt om ALLE aanverwanten aan deze zaak boven water te krijgen.
Via de Nederlandse overheid loopt een zeer grootschalig onderzoek wereldwijd naar deze persoonages.

Ik beroep mij op het delen van mijn mening en verzoek een ieder die te maken heeft gehad met een van deze personen zich aan te melden ( mag ook anoniem.) via deze site of op aanvraag onze Postbussen.
De betrokken personen maken zich schuldig aan het vervalsen van documenten, valsheid in geschrifte, belangenverstrengeling ZEER GROOTSCHALIG)
Bedreigingen met de dood. etc etc etc.
De meeste van deze persoonages zijn bekend bij politie, overheid en ook dicerse rechtbanken door geheeld Nederland belgie en Duitsland,
De gelden worden openbaar gemaakt via diverse rekeningen richting afrika en andere landen.
Zeer schijnheilig word gedaan tegen mensen omdat gesproken word vanuit geloofsovertuigingen en begrafenisondernemingen.

Ik verzoek u nu allen samen te voegen en tegen deze mensen een gezamelijke vuist te maken.

Dit bericht is geschreven vanuit persoonlijke ervaringen met deze persoonages.

IK WAARSCHUW DAN OOK DE BETROKKEN PERSOONAGES DAT HUN DAGEN GETELD ZIJN.


GETUIGEN WORDEN VERZOCHT CONTACT OP TE NEMEN VIA ONZE DIVERSE INTERNETSITES DIE WERELDWIJD GEOPEND ZIJN TEGEN DEZE PERSONEN.
ALLE AANVERWANTE PERSONEN WORDEN MEEGETROKKEN IN DE KOMENDE RECHTZAKEN WELKE WIJ DE LOKATIES UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN NOG NIET OPENBAAR MAKEN.

wIJ ZULLEN DAN OOK GEZAMELIJK DEZE SITE STOPZETTEN OM ALLE MOGELIJKHEDEN TE BIEDEN DEZE MENSEN TE LATEN STOPPEN MET HUN BELACHELIJKE BEDREIGINGEN, OPLICHTINGSPRAKTIJKEN EN NOG VELE ANDERE DELICTEN.
wIJ RADEN U AAN NIET NAAR DE POLITIE, CWI, SOCIALE DIENSTEN OF DERGELIJKE ANDERE REGIONALE OVERHEIDSINSTANTIES TE STAPPEN OMDAT OOK DEZE BETROKKEN ZIJN BIJ DEZE WANDADEN.

WIJ RADEN U AAN ZEER ALLERT TE ZIJN OP WAT KOMEN GAAT.

DE VOORSPELDE WEDERGEBOORTE DER AARDE ZAL IN SAMENHANG GAAN PLAATSVINDEN MET DEZE RECHTZAKEN EN ZULLEN TEGELIJKERTIJDIG ZORGEN VOOR EEN VERNIEUWDE WERELD WAAR GEEN PLAATS MEER IS VOOR DIT SOORT PERSOONAGES.

MET VRIENDELIJKE GROET VERBLIJVEN WIJ THE EMBASSADORION GROUP.

OOK DE VERNIETIGING VAN THE SUNSHINE LANDS WORD HIERMEE IN VERBAND GEBRACHT OOK HIER ZIJN REEDS DE ONDERZOEKEN VOOR IN GANG GEZET.


IK DEEL VIA DIT BERICHT MEDE DAT REEDS VELE GETUIGEN ZICH GEMELD HEBBEN.
vanuit alle hoeken in nederland en ook buitenland komen berichten dat mensen deze wanpraktijken spuugzat zijn met medeweten van Onder andere de Nederlandse overheid.
wij beroepen ons op het recht van vrijheid van meningsuiting en delen deze kennis met de raad der Europa.