Friday, May 11, 2007

aankondiging

lieve mensen zoals u wellicht weet is de bouw stop gezet van het complex wat we hard bezig waren op te bouwen om als informatiecentrum te mogen gaan dienen tijdens de roerige periode die nu voor onze deur staat.

De komende weken en zelfs dagen zal in het teken gaan staan van zer groot herstel van moeder aarde.
Jarenlange leegputting van natuurbronnen zullen zorgen voor nieuwe wegen die zullen gaan leiden naar een nieuwe lifestyle.
Hoe klein wij werkelijk zijn in vergelijking met de imens grote kracht van moeder natuur zal de komende weken tot uiting komen.
Grote breuken die ontstaan zijn onder de grote continenten zullen zorgen voor immense volksverhuizingen vanuit de gewestelijke regios en en oostelijke regios van onze planeet aarde.

Met name de kustgebieden zullen de komende tijd te maken krijgen met immense muren van water. Vuur zal mensen wereldwijd uit huis en haard verjagen terwijl lucht de mensheid tot een natuurlijk aantal zal terug brengen zal wind de reiniging der aarde inluiden door middel van immense superstormen.
IJs zal gevormd worden om de opschoning der aarde in goede banen te leiden terwijl aarde de connectie zal vormen tussen de 5 compartimenten van deze planeet aarde.

Alles zal zich keren, geld zal niets meer waarde hebben terwijl arm rijk zal zijn, grote landen die hulpbehoevend zullen worden van kleine landen zal een nieuw begin inluiden van een nieuwe periode die de aloude hergoglieven reeds voorspeld hebben.
Ook ik ben waakzaam geweest en heb gedaan wat in mijn kunnen lag maar ook ik heb besloten nu vanuit stilte af te mogen gaan wachten en toe te laten hetgeen er komen mag.
ALLe personen die zich tot het kwade gericht hebben zullen ter verantwoording geroepen worden of zelfs deze periode niet meer overleven omdat daar vanuit HOGERHAND ingegrepen zal gaan worden deze zullen allen op natuurlijke wijze geruimd worden.
Ik heb besloten me volledig terug te trekken na het wederom kapot maken van vertrouwen in mensen die zich vroom voor doen en voor aan in de kerk zitten denkend zich tegoed te doen aan het vele geld wel echter een grote mededeling voor deze personen, de tijd is daar voor verandering die U niet meer in de hand zal hebben, het onrecht zal grotendeels ontnomen worden van u terwijl de mensheid tot inkeer zal komen dat oneindig energie putten van de krachten der moeder aarde niet oneindig is geweest, de komenden weken zal de volledige mensheid groots getuige zijn wat de daadwerkelijke ompoling inhoud van deze planeet aarde.

Het doet me erg zeer te zeggen dat wederom mensen die me uitmaken voor crimineel leugenaar en andere van dat soort mededelingen mijn erg zeer aan het hart doen MAAR ik weet dat ditgeen nu gaande is MOET gebeuren wil de volledige waarheid boven komen.

Wel lieve mensen ik wens u tijd toe te beseffen te vertrouwen, lief te hebben zodat ook u in zal zien dat de tijd der einde van de 4e zonpassage zal plaatsmaken voor de stand dichter bij de zon de 5e zonpassage.
deze passage zal de wereld doen opvleuren en vele bloemen zullen uw kijk doen veranderen.

Ik ben niet bang hetgeen komen gaat maar ben wel teleurgesteld dat wederom mensen alles beloofd hebben maar niet zijn nagekomen te doen wat van het verwacht werd vanuit boven.

De aarde zal de komende weken hersteld worden en in alle vormen van energie worden hersteld in de perfecte balans waar leven voor bedoeld is.


Zoals u wellicht heeft vernomen heb ik ook besloten de Hoofdsite volledig stil te leggen en ook via email geen informatie meer te geven. Ik laat komen wat komen zal omdat ik weet dat de mens MOET ervaren zal zij willen geloven.

Ook deze site zal worden stopgezet de komende dagen.

Ik bedank u voor het vertrouwen en het lezen van deze blogspotsite.
Het is voor mij wederom onmogelijk gemaakt u deze kennis uit te mogen leggen waarui wij kunnen opmaken dat moeder aarde klaar is voor groei tot de grootste planneet in ons zonnestelsel.

Hetgeen komen gaat moet helaas gebeuren omdat de mensheid anders niet zal willen leren geloven maar ook vertrouwen.

Ik geloof en blijf vasthouden aan dit gevoel dat hetgeen mij ingefluisterd word door moeder Mamela de volledige waarheid zal inhouden daarom vertrouw ik , deel ik, heb ik lief maar vooral zal ik lles op alles zetten de mensheid te doen overtuigen dat hetgeen nu komen gaat een natuurlijke baan van ons leven is en terugkomt als het ondergaan en opkomen van de zon.


Vriendelijke groet verblijf ik Rene van den Brinkge di crhisti re

Maak u op hetgeen nu gebeuren gaat.