Monday, April 26, 2010

Schimmel... ( rtl)

Schimmel is gevaar voor amfibieën

Een schimmel die al verschillende amfibiesoorten de kop heeft gekost treft nu ook salamanders, kikkers en padden in ons land. Onderzocht wordt wat de gevolgen voor deze dieren zijn.


De schimmel, die een chronische onsteking aan de huid veroorzaakt, kan desastreuze gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Soms sterft 90 tot 100% van de getroffen populatie.

In bijna alle Nederlandse provincies en in Vlaanderen zijn al besmette dieren gevonden. In totaal is zo'n 4% van de amfibieën met de schimmel geïnfecteerd.