Thursday, April 15, 2010

Moeder aarde bereid zich voor..Zoals iedereen ondertussen heeft vernomen is moeder aarde volop bezig zich te vernieuwen exact volgens vooruitgelegd plan.

( www.ge-di-christi-re.com) www.reflectionmaat.blogspot.com..

Beide websites zijn opgebouwd vanuit paranormaal doorverkregen informatie van Ra de zonnegod, en zijn vanuit goedheid gecreerd en zullen vanuit goedheid worden volbracht moeder aarde in volle glorie haar werk te gaan laten volbrengen.

Uw gehele financiele wereld zal worden lam gelegd en alle openbaar leven zal ernstig doch zeer groot worden verhinderd de komende jaren.

Moeder aarde is bezig haar laatste fase van shiften te gaan laten volbrengen en maakt zich op de salto te gaan maken linksom te draaien zodat de continenten op zullen breken en nieuwe landen zullen worden gecreerd in oceanen en nieuwe zeeen zullen worden herschapen.

Lang werd zeer onderschat dat "mijn" voorspellingen uit het niets kwamen en fake waren maar niets anders is waar dan de waarheid van Ma at verkregen uit den hogeren.

Ik mocht dienen als het oog van Rah de zonnegod hier op aarde en schroom niet deze aarde te mogen verlaten omdat mijn werk er hier vrijwel op zit u te waarschuwen u te laten zien maar vooral te mogen laten ervaren wat informatie inwilligen inhoud.

Onze ziel heeft vaker de ervaring ervaren in vele reincarnaties keer op keer.. ( om na om..) Wereldwijd zal nu groots respect afgedwongen worden en zullen zoals in de musicals vanuit Zuid Afrika is gezongen de laffaards wegvluchten welke deze shift buiten de media hebben getracht te houden.

De gedane websites geven een erg duidelijke informatie weer wat we kunnen gaan verwachten en op welke plaatsen we dit kunnen verwachten reeds eerder op onze websites vermeld.

Wij raden u aan zich op te gaan maken voor de grote bevingen welke ervoor zullen zorgen dat de continenten linksom zich zullen verplaatsen grootschalig en de aarde in een volledig nieuwe indeling zullen plaatsen.
Zo ook de herrijzing van atalantis te kunnen laten plaatsvinden.

Ik kan en ik mag niets meer aangeven dan dat mijn werk er reeds vrijwel op zit u te mogen waarschuwen voor de vijfde zonspassage welke nu voor uw deur staat en het leven op aarde nooit meer hetzelfde zal maken zoals het was.

We zullen leren we zullen inzien maar vooral we zullen moeten ervaren waarom de ontwikkeling van zwevende steden en auto,s in onze atmosfeer in zeer groot tempo verwezenlijkt zullen moeten worden.

De mensheid zal zich op moeten maken voor het leven in de volgende circle of life ( nautilusvisie..) zodat plaatsgemaakt zal kunnen worden voor volgende ontwikkelingen in de weg van de evolutie.

Ik raad u ten zeerste aan de trillingen en de frequenties op aarde omtrent het verschuiven van de leylijnen en alle aardassen aan te kondigen.


Ik heb de informatie volledig puur mogen doorgeven aan u zonder enige vorm van zelfverijking toe te eigenen in dit leven met alle gevolgen van dien voor mijzelf.

Mijn koninkrijk is niet dien van den aardse maar van de bovenste, is niet tastbaar is slechts enkel met het gevoel te evenaren als enige waarheid als enige manier van leven waarop HET ZAL KOMEN, HET ZAL PLAATSVINDEN EN HET ZAL worden evenaard...genen anderen...

Uw wedergeboorte zal reeds in werken treden de komende maanden en twee jaren.

2012 zal een einde zijn van een wereld waarin onrecht, zelfverrijking en grote machtsvertonen voor onze mensheid een groots voorbeeld zullen zijn zoals wij niet meer willen leven, ik mag spreken vanuit alle Pantheons dat geen enkele God zich zal toewijden met het feit een ander iets aan te doen of te doden om zichzelf te verrijken met kennis en praal en pracht want als stof zijt gij gekomen tot stof zult gij allen weer wederkeren.

Geen weg zal oneindig zijn in deze magnifieke circle of life...

What goes around wil come,s around.. doe een ander niets aan wat je je zelf ook niet aan zou doen...


Mijn wetenschap te mogen weten dat wij slechts in een vijfde dimmensionale wereld leven in een ronde levensboom vergt grote kennis van boven welke WEET welke ZIET en vooral welke VOELT in deze dimmensie wat waarheid zal betekenen. Ik zal met opgeheven hoofd de rechtsgang 13 july afwachten wetende dat het oordeel des Goden boven gevoerd zal worden en niet aan de aardse is onder geschikt.

De wereld zal zich spiegelen, zal zich verbeteren en vooral ze zal zich wederzijds keren als een wereld van wederzijds respect voor de medemens en haar schitterende flora en fauna..

Ik heb de visioenen in mogen zien van creatie van onze nieuwe aarde en zal geen enkele stap doch ondernemen deze weg tegen te houden, ik heb gewaarschuwd ik heb gesproken nog geschreven de woorden van het zien....

Uw atmosfeer van de planeet aarde is inmiddels versterkt en zal nog verder worden versterkt doordat het element Chemie in grote getale gezorgd heeft voor uitbreiding van uw atmosfeer. dit zal zorgen voor grote kans op verbranding van meteoren en groots pogen inslagen te voorkomen. niet alle inslagen zullen al verholpen kunnen worden.


Mijn weg was uw weg, uw weg is mijn weg.. de weg van de levenden de weg van de doden... Geen einde is een einde maar slechts een begin van een nieuw begin...


Hetgene nu komen zal zal slechts een nieuw begin zijn en een einde zijn van een tijdperk waarin machtsvertoon en grote verschillen aanwezig zijn geweest op uw aarde.


Ik waarschuw u dat de financiele instellingen grootschalig zullen kantelen omdat de leugen niet langer zal regeren.. weest dus gewaarschuwd voor uw spaargeld..


Recht zal zegevieren Sobona sikelela Afrika...


Ik groet u liefdevol vanuit alle dimmensies van de zon,

Re zoon van Rah..