Tuesday, November 25, 2008

Leven als beleving...Kan je je voorstellen dat afgebeelde weergave een werkelijkheid zal zijn over 20 jaar...

Steden die als het ware zweven boven aardoppervlakte.. JA dit zal de werkelijkheid worden puur omdat ons leerproces de komende jaren zal uitwijzen dat de ontwikkeling van steden in deze vorm van techniek geen belemmering meer zal zijn voor ons aardoppervlakte en zal zorgen voor een volledige harmonie tussen mens flora en fauna.

Door zwevende steden te creeren en een overdekt systeem te handhaven kan een volledig geregeld klimaat berheersing systeem worden gehandhaafd waardoor geen enkele impcat van mensenhanden meer tot last is voor onze planeet aarde.

Wat voor ons ook een feit is dat vanaf 2011 de eerste auto,s in productie genomen zullen gaan worden die gebruik zullen maken van deze technieken.

Door de kracht van het electro magnetisch veld te gebruiken zijn banden niet meer nodig en hoeven ook bossen niet grootschalig meer gekapt te worden.

De les zal de komende maanden geleerd gaan worden uit de immense krachten die wij als mens nooit in de hand zullen hebben en of kunnen beheersen, WEL kan deze kennis gebruikt worden de fouten uit het verleden die het leven zullen gaan kosten aan miljarden mensen levens nooit meer hoeven worden te herhaald.

Doordat mens zijn werkdrang over zal geven aan industriele producties en zich bewust zal worden dat geld slechts een machtsmiddel was mensen op een sokkel te plaatsen, kan de balans opgemaakt worden van creatie van hemel op aarde voor iedereen.

de steden zullen dusdanig ingericht worden dat een ieder zal kunnen genieten van diezelfde luxe en diezelfde kennis.

Elk mens individu zal dan ook elk stuk van de wereld mogen ontdekken zoals exact volgens plan bedoeld is.

We hebben als group veel naar ons hoofd gesmeten gekregen de afgelopen jaren maar zoals een ieder kan zien en door Universiteiten kan worden bevestigd zijn constructies zoals snelwegen en verbreden daarvan visies die straks volledig uit de tijd zijn.

Auto,s en vervoer zal veelal zwevend gaan plaatsvinden, deze techniek zal zich nog binnen de komende 20 jaar verwezenlijken en een einde maken aan alle file leed wereldwijd.

Het bewust worden van ons als menselijk ras zal met veel geweld gepaard gaan maar zal ons zeker optillen naar een nieuw bewustzijn zoals de maya, inca farao en Azteken exact hebben aangegeven in hun waarschuwingskalenders...


Embassadorion group