Sunday, November 16, 2008

Crisis tussen onze oren an afhankelijk van pers... ( embassadorion group)

Zodra we niet achter de grote jongens zoals Vs en andere grote landen aan durven te redden zal een economie als Nederland veel minder afhankelijk zijn van de zeer incorrecte schommelingen in de wereldeconomie.

De zeer scheve verhoudingen die zijn ontstaan tussen de bevolkingen en overheden zullen tot zeer gevaarlijke situaties gaan leiden.

Om mens en haard uit elkaar te halen door fouten die anderen gecreerd hebben door onrechtmatig om te gaan met geld verstoord een samenzijn in economie en mensheid maar vooral verdraagzaamheid in samenleving.

Exact zoals het beschreven stond zal de volledige economie in elkaar klappen wereldwijd om de mens onafhankelijk te laten leren hoe een samenleving kan draaien als men voor elkaar gaat zorgen.

Met namae de vele negatieve berichtgevingen in pers en media zorgen ervoor dat mensen weinig tot geen vertrouwen meer hebben of zullen krijgen in een rechtstaat zoals de onze.

Waar nooit bij stil werd gestaan is dat ONZE economie sterk genoeg zou zijn ZELF te overleven zonder grote impact te hoeven van de grote jongens.

Het besef te aanvaarden niet meer te groeien maar stil te moeten gaan staan en een balans op te gaan maken van hetgeen nu gaande is zal ons een grote leerles met ons mee geven waardoor we in de toekomst systemen gaan ontwikkelen die niet meer van elkaar afhankelijk zijn en niet meer afhankelijk zijn van slechts een zeer slecht gebouwd kaartenhuis zondere een goede ondergrond te creeren.

Het positief zijn van de mensheid laat ver te wensen over en is veelal te danken aan het niet correct weergeven van persberichten of veelal het juist weerhouden van persvberichten van dissasters waardoor mensen niet zullen willen geloven wat komen gaat.

Door eenheid te gaan voeren in samenwerking en visie KAN een stuk kennis ontstaan waardoor een ieder gelijkwaardig word en niet meer een gebruiksmiddel zal worden van financiele instanties zoveel mogelijk geld afhandig te willen maken van de gewone normale burgers..

Eenheid in taal, visie, denkwijze en vooral samenleving zal moeten beginnen bij de poging tot het eerste voetstapje uit bed te zetten met je gezicht lachend naar de Zon, Je zal zien dat deze denkwijze zowel uitvoer daarvan een directe impact heeft niet alleen op jou maar op je gehele leefomgeving.

Wat jij uitstraalt zal je ook terugkomen...

( meer uitleg visie www.ge-di-christi-re.com rebirth, en maya profecy..

Vriendelijke groet.

Embassadorion group