Monday, November 24, 2008

Condoleance Don,t worry whe have been there before...


Met zeer veel verdriet hebben wij kennis mogen nemen van het overlijden van:

Mevrouw Henrika "Rita" " Riet" Blankenstijn-Goris

* geboren 30 November 1925 - Overleden 19 November 2008

Wij wensen Dhr Blankenstijn, familie, nabestaanden en vrienden zowel kennissen zeer veel sterkte toe bij dit grote verlies.

" Tante Riet" zullen wij voor altijd bij ons dragen in een warme herrinering als persoon die nooit klaagde maar altijd aan anderen vroeg hoe het was zichzelf op de achtergrond plaatsende..

De woorden; dont worry whe have been there before.. van " tante Riet niet bang te zijn voor de dood hebben menig persoon in overdenking gezet.

Met haar gaat een zeer geliefd en vooral zeer gewaardeerd persoon heen.

Wij wensen haar een zeer "voorspoedige reis" toe in het hiernamaals..


Wij wensen Dhr Blankenstijn en Familie, naasten en kennisen veel sterkte toe de komende tijd.

Met de foto toe te voegen van de vlinder en grote handen willen wij de betekenis overgeven zoals zij altijd gewild had, haar leven vol vertrouwen over te geven aan diegene die over ons heerst...

Zo vrij als een vlinder moge zij vliegen..

Begrafenis heeft reeds plaatsgevonden te Veenendaal 24 November 2008.


Group Embassadorion Nederland