Tuesday, November 25, 2008

Groot deel Gele rivier China zwaar vervuild.. ( bron de morgen.be)

Groot deel Gele Rivier in China zwaar vervuild

Een derde van de Gele Rivier in China is zo ernstig vervuild door industrieel afval dat het water niet alleen ongeschikt is als drinkwater, maar ook voor de industrie of voor de landbouw. Dit blijkt uit een onderzoek dat de commissie voor bescherming van de Gele Rivier vorig jaar heeft gedaan.

Afvalwater lozen
De Gele Rivier ontspringt in de provincie Quinghai in het westen en loopt uit in de Golf van Bohai. De rivier zelf is 5.464 kilometer lang. Bij het onderzoek zijn watermonsters genomen over een lengte van in totaal 13.500 kilometer van de Gele Rivier en zijn zijrivieren. De vervuiling is het gevolg van het dumpen van ongezuiverd afvalwater van de industrie en van huishoudens, maar ook van de daling van het waterniveau omdat de uitdijende Chinese steden de rivier gebruiken als watervoorziening. Volgens het onderzoek heeft 33,8 procent van de watermonsters een vervuilingsgraad die hoger ligt dan 5, op een schaal die is vastgesteld door de milieuorganisatie van de Verenigde Naties. Slechts zestien procent van de monsters heeft een vervuilingsgraad van 1 of 2, een niveau dat volgens de normen van de VN geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

Grote verantwoordelijkheid industrie
De industrie is verantwoordelijk voor zeventig procent van de vervuiling, 23 procent komt van ongezuiverd rioolwater van huishoudens, 6,4 procent is afkomstig van andere bronnen. Deskundigen zijn niet verrast over de uitkomst van het rapport. De lokale overheden in het gebied van de bovenloop en het middengebied van de rivier zien de vervuiling door de industrie door de vingers, omdat de bedrijven voor veel werkgelegenheid zorgen. Pogingen van de Chinese regering om vervuilende bedrijven te sluiten, stuiten op het probleem dat veel bedrijven onder de bevoegdheid van deze lokale overheden vallen. Er is ook geen bestuurlijk middel waarmee de rijkere provincies in de benedenloop kunnen worden gedwongen om de armere provincies stroomopwaarts te helpen bij de bestrijding van de vervuiling.

Campagne
De Chinese regering heeft eind vorig jaar wel een campagne gelanceerd om de industrie te bewegen om het lozen van ongezuiverd afvalwater te verminderen. Een probleem daarbij is dat milieubeleid tot topprioriteit gemaakt moet worden, en dat de media in staat moeten worden gesteld om vervuilende bedrijven bij naam te noemen. In februari van dit jaar was het water van een grote rivier in Midden-China door vervuiling veranderd in een rode schuimende massa, waardoor tweehonderdduizend mensen zonder drinkwater zaten. In november 2005 kwam door industriƫle lozing onder andere het kankerverwekkende benzeen terecht in de rivier de Songhua. Daardoor moest de watervoorziening van Harbin, een stad in het noordoosten met bijna vier miljoen inwoners, vijf dagen worden afgesloten. (ap/vsv)