Friday, April 27, 2007

Kans op dijkdoorbraken neemt toe, waterschap neemt maatregelen..

Waterschappen nemen maatregelen
Uitgegeven: 27 april 2007 10:51

DEN HAAG - Waterschappen in Nederland nemen maatregelen om de gevolgen van de aanhoudende droogte op te vangen. Om te voorkomen dat de bodem verdroogt, wordt op verschillende plaatsen het waterpeil verhoogd.

Veenkades en -dijken, die kwetsbaar zijn bij droogte, worden extra scherp in de gaten gehouden, aldus een woordvoerster van de Unie van Waterschappen (UvW) vrijdag.Maatregelen

De Landelijke Coƶrdinatiecommissie Waterverdeling (LCW), waarin Rijkswaterstaat en de Waterschappen zitting hebben, adviseert alle Waterschappen de maatregelen over te nemen, aldus de woordvoerster.

Veel Waterschappen hebben dat volgens haar al gedaan. Van een beregeningsverbod voor boeren is voorlopig nergens sprake. Agrariƫrs gebruiken water uit sloten om hun akkers mee te besproeien. Dat kan ertoe leiden dat het grondwaterpeil daalt.

Terughoudend

Waterschappen vragen boeren wel terughoudend te zijn met beregenen. Rijkswaterstaat maakte donderdag bekend dat het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer wordt verhoogd.