Monday, July 20, 2009

Zon en Maan passages kunnen niet maar HEBBEN invloed op snelle klimaatveranderingen.. ( is ook oorzaak geweest van uitsterven soorten..) nu.nl


LET U OP ALS U DE AARDE ZON EN MAAN IN DIT PERSPECTIEF ZIET EN ALLEDRIE ALS MIDDELPUNT VAN ONZE KOSMOS ZIE DAN VALLEN OVERAL DE PUNTJES OP DE i..... WIJ CIRCULEREN IN EEN OVAAL SAMEN MET DE ZON ZOWEL MAAN OM EEN "ZWART GAT" ( VOLGENS MAYA KRAAMKAMER VAN ONZE KOSMOS..) IN ONZE KOSMOS WAARDOOR ERG VEEL IN ONZE HISTORY DUIDELIJKHEID VERSCHAFT..

DE ZON ZOWEL MAANPASSAGES WERDEN IN ALLE KALENDERS ZOALS maYA INCA EN FARAO EN NOG ANDEREN VOLLEDIG BESCHREVEN EN WEERGEGEVEN..

DEZE POLAR SHIFT IS HET ECHTER ANDERS DAT VELE OVERHEDEN WERELDWIJD BEZIG ZIJN VAN UW BELASTINGCENTEN SCHUILKELDERS TE BOUWEN ZONDER OOK DAADWERKELIJK DEZE STRAKS VOOR DE BEWONERS VAN DEZE PLANEET AARDE OPEN TE STELLEN.

HELAAS VOOR HEN ZAL GEEN ENKELE "RELIGIEUS" GEBONDEN STAD DEZE POLARSHIFT OVERLEVEN, ZIJ ZULLEN ALS ANTWOORD OP DE GODEN WEDERKEREN EN VERZWOLGEN WORDEN IN DE GRONDEN DER AARDE.

lAAT DEZE BOODSCHAP OVERDUIDELIJK ZIJN VOOR MET NAME OVERHEDEN WERELDWIJD DAT DIT KEER NIET DE SCHUILKELDERS DE OVERLEEFPLAATSEN ZIJN WELKE DEZE POLE SHIFT DE MENSEN ZAL MOGEN HELPEN DOOR TE KOMEN MAAR HET GESCHREVEN WOORD HET GESPROKEN WOORD EN HET GEZIENE WOORD DER gODEN DE ENIGE OVERLEVING zal ZIJN VOOR MENSEN TIJDENS DEZE POLAR SHIFT 2008 8 8002 VERGETEN WAS DAT nogmaals DE JAARTELLING NIET OVEREENKOMT MET HET JAARTAL WAARIN DE VOORSPELLINGEN ZIJN GEDAAN EN UIT ZULLEN ZIJN GEKOMEN. OCTO IS DE 8 WAARIN DE MAYA INCA FARAO EN AZTEKEN HUN KALENDERS HEBBEN GEWAARBORGD DEZE ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER TERUG TE KOPPELEN OP HET JAARTAL 2012... U BENT GROOTSCHALIG GEMANIPULEERD EN GROOTSCHALIG ZULT U DE DOOD IN WORDEN GEJAAGD ALS U DE OVERHEDEN ZOWEL RELIGEUZE LEIDERS ZULT WILLEN GELOVEN. ZIJ ZIJN ER ABSOLUUT NIET OP UIT ENIG BURGELIJK MENSENLEVEN TE WILLEN REDDEN. ( OPENBARINGEN BIJBEL.. : DE "dUIVEL" ZAL ZICH VERSCHUILEN IN DE GROOTSTE KERKEN.... LET OP....

VERGEET NIET DAT DE GODEN MET U ZIJN IN VOL VERTROUWEN IN VOL HOOP EN VOL ZEKERHEID TE WETEN DAT TIJDIG DE JUISTE PLAATSEN REEDS ZIJN VRIJGEVEN MAAR DE KLAUW DER AARDE ( OVERHEDEN DIE PUUR OP BELASTING ZIJN INGESTELD.) NU VOLLEDIG VERWIJDERD ZAL WORDEN VAN UW PLANEET AARDE PUUR DOOR HAAR EIGEN MIRROR OP TE WERPEN.

GESPROKEN HEEFT TOT U ,


rE ZOON VAN ra


Zonnecyclus kan invloed hebben op klimaat


AMSTERDAM - Amerikaanse onderzoekers hebben een mogelijk verband ontdekt tussen de activiteitscyclus van de zon en het klimaat op aarde.

Uit hun onderzoek blijkt dat als de zon het hoogtepunt van haar activiteit bereikt, en dus iets meer straling produceert, de wolkeloze delen van de Grote Oceaan voldoende opwarmen om meer zeewater te laten verdampen.

Hierdoor nemen de neerslag en de passaatwinden in intensiteit toe, en koelt het oostelijke deel van de tropische Grote Oceaan af.

La Niña

Deze keten van gebeurtenissen heeft gevolgen die vergelijkbaar zijn met een zogeheten La Niña-gebeurtenis, maar dan verder oostwaarts en slechts half zo sterk.

De afkoeling van het oceaanwater wordt de jaren erna gevolgd door een El Niño-achtig patroon, waarbij het oceaanwater juist warmer is dan normaal.


Effect

Ook dit effect is twee keer zo zwak als bij een echte El Niño. Echte La Niña's en El Niño's, die op andere wijze ontstaan, zijn van aantoonbare invloed op het wereldklimaat.

In hoeverre dat met hun door de zonneactiviteit veroorzaakte tegenhangers ook het geval is, is nog onduidelijk. Maar het lijkt aannemelijk dat de invloed van de zon, afhankelijk van het moment waarop het activiteitsmaximum optreedt, zowel een versterkend als een verzwakkend effect kan hebben.