Monday, August 02, 2010

Creatie levensboom vervolg...

Het creeren van de levensboom zal uiteindelijk door alle elementen worden opgevolgd.

Zoals afbeeldingen weergeven ( foto,s genomen op 01-08-2010 Neeltje Jans NL) is duidelijk het patroon te zien waarbij de aarde en alle elementen zich houden om de "orde" op te volgen van de wijze aarop en waarom maar vooral ook wanneer natuurrampen plaatsvinden. Wat in de mensen hun ogen als natuurramp gezien word is vanuit de ogen van de natuur een herstelproces gezien.

De mensheid zal zich op moeten maken voor nieuwe wetenschappen nieuwe ideen welke tot uitvoer gebracht zullen kunnen worden zodra de mens zich niet meer keert TEGEN de natuurwetten maar ermee leert leven.

Medium, paragnost, natuurwetenschappers, weerkundigen wij allemaal zullen met elkaar moeten leren samenwerken in plaats van de wijzende vinger aanwijzen welke ervoor zorgt dat nog steeds miljoenen mensen het leven moeten laten omdat de koppeling naar geloofsovertuiging hoger ligt dan het besef en de wilskracht te willen overleven.

Natuur ligt ver boven wetenschap en de natuur heeft ons als menselijk ras nog immens veel mooie dingen te leren. Volgorden die bepaald worden van boven af.. structuren welke opgevolgd worden doordat deze bepaald zijn vanuit de natuurwetten zullen dit keer wederom door de mens gezien moeten worden als les en niet meer als natuurdissasters..

De natuurwetten zitten dus veelal vreselijk mooi in elkaar MITS men dit WIL begrijpen en erkennen als de kosmische orde...

Afbeeldingen geven duidelijk de patronen weer die de gezamenlijke elementen opvolgen zoals water en aarde.. ( zand)