Saturday, June 16, 2007

zo waarlijk bij GOd almachtig

Ra en Isis
Van Wikipedia
Ga naar: navigatie, zoek
Isis en Ra is een Egyptische mythe waarin verteld wordt hoe de godin Isis de oude god Ra te slim af was en de macht van hem overnam.

Ra begon oud te worden en soms kwijlde hij. Isis ving wat van het goddelijke vocht op, mengde het met stof en maakte er een slang van, met giftanden en al. Zij legde de slang op het pad dat Ra iedere dag bewandelde en spoedig gaf de zonnegod een vreselijke gil omdat hij gebeten was. Nog nooit had hij zo'n vreselijke pijn geleden en wat voor machtswoorden hij er ook op afvuurde, niets hielp. Immers, de slang was gemaakt uit zijn eigen substantie. Hij riep alle goden bijeen om hem te helpen en Isis, de Vrouwe der spreuken, de Vernietigster van ziekte en Opwekster van de doden vroeg hem wat er mis was. Hij deed zijn beklag en zij vroeg hem naar zijn Ware Naam omdat dat alleen zijn leven kon redden. Hij probeerde daar onderuit te komen omdat zij met die kennis hem volledig in haar macht zou hebben. Hij zei daarom dat hij 's morgens Kheperi, 's middags Ra en 's avonds Tem was. Maar Isis trapte daar niet in. Uiteindelijk werd Ra door de pijn gedwongen toe te geven. De Ware Naam was echter verborgen in zijn hart en dus moest Isis dat verwijderen. Ook moest de oude god zijn beide Ogen, de zon en de maan afstaan aan Isis' zoon Horus. Zonder hart en zonder ogen was Ra een god die afgedaan had en die geen macht meer had. Zijn macht was nu in handen van Isis die nu haar machtige toverspreuk gebruikte om het gif te bezweren.

De spreuk die zij gebruikte werd tot in lengte van jaren op papyrus of linnen geschreven, dat dan in water gedoopt werd. Na het drinken van dat water was het gevaar van een slangebeet te sterven steevast bezworen.zo hielp zij mensen


Vloei, o gif, voort uit Ra. Oog van Horus, kom te voorschijn uit Ra en schijn buiten zijn mond. Ik ben het, Isis, die dit bewerkt, en ik doe het gif op de grond vallen. Waarlijk de Naam van de grote god is van hem afgenomen. Ra zal leven en het gif zal sterven, want als het gif leeft, sterft Ra.