Sunday, June 10, 2007

Mededeling wedergeboorte der aarde

zoals u wellicht vernomen hebt is de laatste gang in werking gezet om de grote overstap te gaan maken naar de vijfde zonpassage.
Alle voorbodes zijn reeds gegeven wereldwijd en overal zal zeer zwaar onweer en zware regenval de oude aarde verzwelgen.
een groot nieuw begin zal voor onze deur staan maar ook korte metten maken met alles vanuit kwade kracht gecreerd.

De oeroude geschriften hebben u reeds jarenlang gewaarschuwd voor wat nu begonnen is de wedergeboorte der aarde.
Deze laatste omwentelling voordat de daadwerkelijke 5e zonpassage ( baan dichter bij de zon, zie ook dna profiel)zal erg veel teweeg brengen omdat deze zich zal uiten als de volledige samenwerking tussen wind water vuur lucht en aarde.
De diverse internetsites wereldwijd die opgebouwd waren om de mensheid in te laten zien wat werkelijk gaande was op moeder aarde worden vrijwel allemaal stopgezet om de gang in goede banen te leiden naar de vijfde zonpassages die nu komen gaan.
Deze wedergeboorte zal erg veel herstel inluiden omdat de aarde zich zal voorzien van een vrijwel geheel vernieuwde huid, ( is op te maken uit ijskristal vorming masuru emoto bacterie in watermolecule slaat op "vlucht" waneer rampen komen gaan en is leesbaar in ijskristal).
deze kennis is puur in een aantal personen op aarde ingebouwd en mag worden gebruikt u mensheid naar die juiste coordinaten te verplaatsen.
die tijd is echter gekomen daar er vele voorbodes geweest zijn.
Ja wij spreken vanuit al uwer profetie omdat wij mochten zien aankomen wat komen zal.
De profetie is u gestuurd maar ook afgenomen omdat uw mensheid wederom de zelfde fouten niet heeft willen gebruiken om te beseffen dat de kennis in ons ingebouwd was om tijdig te mogen vluchten wanneer deze ompolingen bezig waren.
kleine groepen mochten herleven en zorgen voor nageslacht.

Grote groepen heben hun ziel gegeven omdat zij niet wilden luisteren niet wilden beseffen wat komen gaat maar hoe mooi zou het geweest mogen zijn deze ompoling vele mensenlevens te mogen redden om de kennis te gebruiken die ons gestuurd word vanuit een andere dimensie om u de nieuwe wegen te doen toe komen.
Een weg terug is niet meer aan u gegeven want het proces wat komen zal zal komen,. de aarde zal haar nieuwe huid doen tonen een nieuwe lucht vormen nieuwe leylijnen uitzetten zodat mens dier flora en fauna in perfectie naast elkaar zullen mogen samenleven.

Het proces der wedergeboorte is in volle gang gezet en zal herkend mogen worden aan de vele onweer mist en regen ( zie onze boodschap in footprints musical en lion king South African musicals.)
Alle apparatuur zal worden gedessorienteerd om de volledige gang te mogen maken naar de vijfde zonpassage ( zie maya indianen die hadden dit al reeds voorspeld)
U was reeds de twee kinderen geboden der weerspiegeling van de black and the white Christ echter heeft u niet willen geloven opdat zij niet hebben kunnen ingrijpen in dit voor u moeizaam en begrijpbaar proces.
NA de wedergeboorte zullen zij u deze kennis aan u mogen voordragen.
opdat zij u zullen laten geloven zullen laten voelen en zullen laten beseffen dat leven alleen bestaan zal in perfecte harmony met de dood.
de ontmoeting die gestuurd was in 2005 tussen de zon en de maan was overduidelijk de aanzet tot de laatste ompoling in de 4e passage rond de zon.

Onze eeuwige levenscyclus zal zich herstellen, vanuit alle hoeken wereldwijd zal nu overduidelijk voelbaar worden wat de wedergeboorte in houd.

Wij als embassadorion group wensen u alle kennis toe bij het voorbereiden tijdens deze poolwiseling want geloven is blijven vasthouden omdat GOd ook voor een ieder dat juiste puzzelstukje zal weerleggen in die grote chaos die komen zal.

Tot u heeft gesproken channeling van moeder GAya moeder der aarde moeder der kosmos.
een en al 011062007019 ge di christi re