Monday, August 02, 2010

Waarschuwing zonnekracht... pole shift 2012 / 2008 8 8002afbeelding geeft ongeveer situatie weer zoals de poleshift gaande is..

Waarschuwing zonnekracht..

Valt het u ook op...

Zonnekracht is op dit moment zeer gevaarlijk en zorgt wereldwijd voor extreem grote branden. De branden worden veelal gecreerd doordat de zon dichter bij de aarde is komen te staan doordat de aarde zich voorbereid op de rotatie.

Met name gebruik van cristalbollen word grote aandacht gegeven omdat deze zeer groot brandgevaar opleveren tijdens de warmere dagen tijdens de zonnedagen.

Waarschuwingen gelden voor alle cristal artikelen deze NIET voor ramen te plaatsen omdat deze door de grotere zonnekracht licht door kunnen stralen en voor brand kunnen zorgen in uw woning of naaste omgeving.

Er is van diverse mensen al bekend dat daar brand bijna is ontstaan door de kracht van de zon op cristalbollen en of kristal artikelen..

U bent gewaarschuwd... wees allert...

Waarschuwingen extreme winter komen nog, de aankomende winterdagen zal de wereldbevolking zich op moeten maken voor zeer extreem koude temperaturen welke voor zeer veel dodelijke slachtoffers zullen zorgen. Temperaturen tot ruim -80 graden zullen zeker niet ongewoon zijn. Overheden word ten strengste aangeraden zich voor te bereiden en arme landen groots te voorzien van warme kleding en evacuaties vanuit de gebieden voor te bereiden welke ik eerder heb aan mogen wijzen als nieuwe polen.

Het betreft de regio New York, Australie en Japan waar de nieuwe polen gevorm zullen worden.

www.ge-di-christi-re.com meer uitleg omtrent de shift.. Houd er rekening mee dat JUIST door rotatie 370 graden linksom de windrichtingen anders zullen zijn.. de drie polen zullen dan een feit zijn welke nog voor 2012 gerealiseerd zullen zijn.