Monday, August 02, 2010

Hoe mooi kan ik dit verbeelden voor u......de levensboom.... mooier dan mooi kan niet...Ik verkrijg mijn informatie vanuit boven en mag u voorzien van intens mooie informatie. Lang is mij zeer gedaan, zijn mij opmerkingen aangedaan welke onmenselijk zijn.

Ik HOOP dat de boodschap overduidelijk is dat de blogspots zowel de websites www.ge-di-christi-re.com u hebben mogen voorzien van de intens mooie informatie omtrent de kosmische wetten der Ma at.

Waar de mens ook zal kijken ALLES volgt het patroon op van de levensboom, Tanden Kiezen, Virrussen infecties, luchstromingen, waterstromen bergketens ALLES volgt deze kosmische orde op...

Hoe lang wil de gevestigde orde dit nog voor u stil houden...

Enkel deze database alleen al zorgt voor bijna 12.000 berichten informatie om voor u de reeds gaande Polar shift ofwel de 5e zonspassage volledig in kaart te zetten.... Niet alleen deze database zal zorg kunnen dragen voor het in kaart mogen brengen van de nieuwe vorming van de aarde.

Ik heb vanuit onvoorwaardelijke liefde u de informatie mogen doorgeven hoe moeilijk het ook is geweest de veelal smerige onmenselijke opmerkingen voor lief te nemen en de toewensingen daarbij..

Ik heb uiteindelijk de kracht mogen vinden in mijzelf met de mensen om mij heen u van de informatie te mogen voorzien die mij slechts zijn doorgegeven vanuit den hogeren.. Ik ben niets meer dan diezelfde mens zijnde dan ieder hier op aarde slechts luisterende naar zijn innerlijk en EIGEN wijsheid.... me niet af hebben laten slaan van de weg die ik heb MOETEN belopen...

Ik heb mogen doen wat in mijn kunnen ligt wat men mij ook heeft willen aandoen, ik heb getracht alles vanuit goedheid te benaderen ongeacht wat mij aangedaan zal worden of toegewenst is...

Amor Vincit Omnia...

Liefdevolle groet,


Rene van den Brink

Veenendaal Nederland