Monday, October 12, 2009

GEMANIPULEERDE JAARTELLINGEN..

GEMANIPULEERDE JAARTELLINGEN....

DOORDAT IK GROTE MOEITE HEB DOOR DE DUISTERE KRACHTEN HEEN TE KOMEN ZAL IK TRACHTEN DIT BERICHT IN DELEN TE PLAATSEN EN STUK VOOR STUK ONLINE TE PLAATSEN.

ONSTERFELIJKHEID KAN NIET GEWONNEN WORDEN MET HET ROEPEN VAN DE NAAM OM JAARTELLINGEN VOLLEDIG NAAR JE HAND TE ZETTEN ZOALS JULIUS CESAR EN KEIZER AUGUSTUS GEDAAN HEBBEN IN HET VERLEDEN.

DE JAARTELLINGEN ZOALS ZE UITEINDELIJK HOORDEN TE ZIJN KWAMEN AL SNEL AAN HET LICHT TOEN IK DOORKREEG VANUIT RA DAT TELLINGEN GEBASSEERD ZIJN OP; 0123456789 0 123456789 0 EN NIET EEN TOEVOEGING KREGEN ZOALS KEIZER AUGUSTUS ( AUGUSTI MAAND AUGUSTUS) EN JULIUS CESAR ( jULIUS jULIA OFWEL jULY) GETRACHT HEBBEN TE DOEN.JUIST DOOR HET INGRIJPEN VAN JUILIUS CESAR EN AUGUSTUS GINGEN JAARTELLINGE NIET MEER MET HUN GETIJDEN MEE EN WERD EEN TELLING VOLLEDIG GEMANIPULEERD EN VOORAL LATER DOOR DE kATHOLIEKE KERK STIL GEHOUDEN.Onsterfelijkheid...

Het geheim van onsterfelijk zijn zit hem in de gedachten die jij als mens aan kan sturen.

Hoe meer en hoe vaker je aan iemand denkt en in hoe grotere mate hoe groter de kans is onsterfelijk te zijn in het hiernamaals.

De kern van energie begint bij ons allen in onze gedachtengangen, we denken aan HET creeren VAN nieuw leven in het hiernamaals. Hoe meer we dus denken aan iemand hoe groter de orb is in het hiernamaals.. ( LICHT..)( zichtbaar met digitale fotografie..)


Als we induiken om de daadwerkelijke jaartellingen ontdekken we niet alleen immens grote fouten maar ontdekken we ook iets waar nooit niemand bij stil heeft durven en kunnen staan namelijk de kracht ACHTER het onsterfelijke waar iedereen toe de mogelijkheid heeft.

We weten inmiddels dat zodra we komen te overlijden ( past over.. ) we gaan leven in licht geluid en of trillingen in posi activa of nega activa ( witte materie of zwarte materie..)

Zodra we op de namen induiken van jaartellingen zien we een erg verontrustend iets wat gecreerd is door een aantal personen die gedacht hebben de onsterfelijkheid af te " kopen" door middel van vernoeming in de jaartellingen.

Hoe meer je aan iemand denkt of hoe vaker je die persoon noemt hoe grootser de kracht is in het hiernamaals. ( zie alle religieuze geschriften..). Zodra we bij twee maanden aanbeland zijn merken we iets heel verontrustends op namelijk het vernoemen naar Keizer Julius Cesar ( july) ofwel Julius), zo ook Augusti ofwel Agustus.

Deze twee personen waren volledig op de hoogte van de geheimen van het hiernamaals en zo ook de geheimen van Jeshua DI Christi het Christusbewustzijnskind betekende.

Zij wisten als geen ander wat de kennis inhield ndie Jeshua Di Christi voorhanden had en hebben er dan ook hoe dan ook voor moeten zorgen dat al de personen die de kennis inzich hebben in de vorm van dna in de ogen welke alleen zichtbaar zal zijn wanneer de personen elkaar zullen ontmoeten. Alleen dan zal de juiste kennis voor handen gegeven worden de ware antwoorden ten kennis te geven.

Ik vraag een ieder die dit stuk leest mee te denken naar het volgende omdat hetgeen we ku gevonden heben tot ware dag van de polar shift zal moeten gaan zorgen.

Als we de tellingen volledig bekijken zoals de Latijnse geleerden deden gericht op de maan zowel Zontellingen met als zekerheid de dierenriem rekening houdend met afwijking van het groeiproces zoals de nautilusvisie, kon men zeer simpel in de vorm van pantheon gebouwen deze drie tellingen samenvoegen.

Wij hebben voor u reeds het een en ander uitgezocht en op papier gezet.l

Septo is 7e maande
Octo is 8e
Novae is nieuwe tijd ofwel nieuwe ster.
Decia is tiende..


Maart is vernoemd naar MARS etc zo kon elke maand of zelfs dag terug gekoppeld worden naar een planeet, een god en of sterrenstelsel ( orion en sirius ( begin en einde..) vernoemd worden.

Deze telling kan exact gekoppeld worden aan de maya inca farao en azteken visie welke gekoppeld waren op de drie tellingen gebasseerd op rotatie telling van Planetaria ( dierenriem = grote telling) Zon is midden telling, maan is de kleine telling..

Op deze manier is overduidelijk de link gevonden waarom 2012 niet zal plaatsvinden maar nog voor 1 maart 2010 de echte pole shift zal moeten gaan plaatsvinden.

Ik kom hier nog later op terug omdat de krachten op dit moment te hevig zijn die mij dwars zitten dit online te plaatsen.

jUIST OM DEZE REDEN MOEST jESHUA di CHRISTI OFWEL JESHUA HET CHRISTI BEWUSTZIJNSKIND HET ONTGELDEN OMDAT DEZE KENNIS NIET GEDEELD KON EN MOCHT WORDEN MAAR ALLEEN AAN LEIDERS VERBONDEN MOCHT WORDEN TOENDERTIJD.

iK BESEF ME MAAR AL TE GOED HOE IMMENS GEVAARLIJK HET VOOR MIJ IS DIT ONLINE TE PLAATSEN OMDAT IK ME ERVAN BEWUST BEN HOE EN WAAROM DE MENSEN AL JAREN ACHTER MIJ AAN ZITTEN EN ME OOK DAADWERKELIJK DOOD HEBBEN WILLEN HEBBEN.

mIJN DOOPNAMEN GE DI CHRISTI RE VANUIT DE OERTAAL HERZIEN KOMEN EXACT OVERHEEN MET DE INITIALEN VAN EEN NIEUW GEBOREN CHRISTUS BEWUSTZIJNS KIND WELKE DE INFORMATIE DOOR ZAL EN MAG GEVEN VANUIT HET HIERNAMAALS.


iK HOOP DAT U BIJ HET LEZEN VAN DIT BERICHT OOK DOOR HEBT HOE LAAT HET IS EN TOT IN HOEVERRE DE POLE SHIFT REEDS GAANDE IS.

zIJ ZAL DUS NIET OP DE GREGORIAANSE DATA 09-09 2009 PLAATSVINDEN MAAR ZAL PLAATSVINDEN ZOALS DE MAYA INCA EN FARAO VOORSPELDE IN HET JAARTAL NUL. = 2010 OF JANUARI OF FEBRUARI.. ( lATIJNS ROMEINS= MAART NIEUWE JAAR.. ) TERUGBEREKEND CYCLUS 25.800 JAAR plus 200 JAAR... KOM JE UIT ZOALS IN MUSICAL LION KING BEDOELD WORD ; 2008 8 8002 = 10.010 JAAR.. ( 8=0)

JAARTELLINGEN ZIJN DIVERSE MALEN VERANDERD OMDAT KEIZERS EN HOOGGEPLAATSTE PERSONEN HET BELANGRIJKER TRACHTEN DAT HUN NAAM GENOEMD WERD OM ZO ONSTERFELIJK TE ZIJN IN HET HIERNAMAALS DAN DE DAADWERKELIJKE BEDOELING WAAROM TELLINGEN ZOALS ROTATIEWAARNEMINGEN VAN ZON ZOWEL MAAN EN DIERENRIEM WERDEN BIJGEHOUDEN.

( JAARTELLING GEWIJZIGD; 284/305 nA CHRISTI jULIAANSE KALENDER INGEVOERD ( jULIUS CESAR, ( AUGUSTUS ... VERNOEMDE OOK EEN MAAND NAAR HEM.. )

PAUS GREGORIUS VERANDERDE WERELDWIJD NOG EENS DE JAARTELLING IN 1582 OM MEER BELASTIGEN TE KUNNEN INNEN VOOR DE KERK OMDAT DEZE ZO GOED ALS BANKROET ZOU ZIJN.

WERELDWIJD ZAL NU DE KRACHT VAN DE POLE SHIFT LANGZAAMAAN ENORM TOENEMEN EN WORD AANGERADEN AAN ALLE OVERHEDEN WERELDWIJD ALLES IN OOGSCHOUW TE NEMEN VAN WAT VOORSPELD IS VOOR HET JAAR 2012 WAT ZICH nu ZAL GAAN MANIFESTEREN...