Monday, December 29, 2008

TERUGBLIK 2008


Een veel bewogen jaar waar keiharde waarheid werkelijk werd,

Zoals al beschreven stond in August 2005 van deze blog zijn wereldwijd zeer grote problemen gaande, mensen die niet wilden luisteren werden keihard op feiten gedrukt en werden aan den lijve ondervonden van de dingen die wij reeds in 2005 voorspeld hebben.

Een veel bewogen jaar waarin veel gebeurd is en veel mensen een stukje waarheid heeft doen tonen die niet altijd leuk is en was, mensen schrikken veelal als ze een stukje echte nieuwsberichten ondervinden die door de normale media NIET wegens economische belangen naar buiten word gebracht.

Lang was gewaarschuwd en lang werd vermeld over de dingen die ons te wachten staan de komende maanden, het opdelen van ons Nederlandin twee delen, het opbreken van het Europese continent in vele vele eilanden, de Oost flank van Afrika welke VOLLEDIG weg zal zakken, Rusland wat grotendeels wegzakt de grond in, Grote delen van China die zullen gaan verdwijnen, Superstormen die zich reeds aan het voltrekken zijn wereldwijd zullen extreem veel schade gaan brengen aan ons menselijk ras en ons een les meegegeven aan hen die het hebben willen geloven.

Ook dit afgelopen jaar zijn we erachter gekomen dat zodra je mensen een stuk echte waarheid toont ze je laten stikken en laten vallen als een baksteen puur omdat ze echte waarheid niet onder ogen hebben durven komen en zich verschuilen achter een veilige" muur" van woorden zoals kiezen voor religie of geloofsovertuiging.

Dit komende jaar 2009 zal niet in het teken staan van waarschuwen meer omdat ook deze blog zijn einde naderd, het jaar 2009 zal te boek in gaan als jaar van wedergeboorte van vernieuwing maar ook vooral voor het leren van de les uit ons verleden, overheden zullen grootschalig voor gerechten gegooid worden voor het grootschalig achterhouden van zeer belangrijke informatieover krachten die wij als mens niet en nooit hebben kunnen beheersen of enige invloed op hebbben kunnen hebben.

Afgelopen jaar werd duidelijk dat waarschuwingen die we afgegeven hebben niet voor niets zijn geweest en dat inderdaad de gebieden die we aangaven te maken hebben gekregen met de dingen die we voorspeld hebben en aan hebben zien komen, de blog zoals deze heeft daar een groot deel aan bij gedragen.

Vaak heb ik gesmeekt en gevraagd aan boven deze mensheid nog een kans te geven om alsnog met zijn allen een nieuwe doorstart te mogen creeren omdat IK vind dat ieder levend wezen mens of dier hier recht op heeft te overleven.

De keus van veel mensen je te laten stikken omdat je waarheid toont is ook mij niet in de koude kleren gaan zitten, ook mij heeft dit aangegrepen dat mensen waar je juist van had verwacht dat ze dit niet deden juist die mensen je laten stikken.

In dit leven staan we er niet alleen voor watn ik merk nu dat een zeer zware selectie in je vriendenkring gecreerd word door tijd, tijd heelt wonden tijd leert ervaringen delen, tijd leert houden van, ook dat heb ik in dit jaar weer mogen ervaren dat er ook lieve mensen zijn die wel goede intenties hebben en die wel te vertrouwen zijn.

Mijn grote dank gaat dan ook uit naar de tijd die ik heb mogen doormaken met JP iemanddie mij de wereld weer van zijn mooie zijde liet zien en ervoor heeft gezorgd dat ik weer ben gaan vechten dingen te bereiken in mijn leven.

Een jaar wat zich afsluit als meeste natuurrampen ooit is weer voorbij, een grote toename van dissasters en haar krachten ervan waren ernstig onderschat door overheden maar vooral door de eigen mensen want wees eerlijk hoe blind moet je nog zijn de dingen te ontkennen die wij reeds lange tijd op deze blogs bij hebben gehouden.

Het zijn zeer belangrijke databanken geworden die de wedergeboorte der aarde aanduiden de komende maanden, de windstromingen flora en faune zijn onze inspiratielessen geweest waarin we inspiratie hebben mogen en kunnen vinden omtrent het voornamelijkste van onze voorspellingen namelijk het tijdsbestek waarin alles zal gaan plaatsvinden.


Een terugblik op 2008 is simpel te maken door middel van terug kijken in deze blog waarin overduidelijk zichtbaar worden bewijsbaar is geworden dat de poleshift nu zeer snel op stapel staat.

De creatie van drie nieuwe polen zullen zich dan ook zeer snel voltrekken.

Hetgeen ik zou willen meegeven is namelijk het volgende, we kunnen individu zijn wat we willen, ons af willen sluiten van alles en iedereen is onmogelijk omdat we met zijn allen een behoren te zijn, de bakker is nodig zijn brood te verdelen, de loodgieter nodig de leidingen te plaatsen om ons allen te zien van nieuwe leidingwatersystemen, bruggenbouwers zullen nodig zijn nieuwe bouwwerken te gaan voltrekken na de wedergeboorte, want een ding is zeker de wedergeboorte zoals voorspeld in MAya inca farao en Azteken kalenders in samenspel met visie van Einstein en Nostradames hebben wel degelijk te maken gehad met zeer grote paranormale ingeven die niets te maken hebben gehad met enige vorm van religie want zeg nou zelf STEL DAT .. een God zou bestaan.

Zou HIj het dan goedkeuren wat nu gaande zou zijn op deze aarde.. NO WAY.. waar twee vechten om een been zal de derde ermee heen gaan Israel en Palestina zullen verzwolgen worden door de aarde zo ook grote Steden als Rome zullen terug geschonken worden aan moeder aarde.

Nee lieve mensen tijd van waarschuwen is voorbij, de tijd van volbrenging zal aanbreken in 2009 wanthet jaar nul zoals voorspeld is in maya inca farao en azteken zal exact volgens grootsplan zoals eerder aangegeven hier op de blog een einde maken aan groot geweld hier op aarde maar tegelijkertijd de nieuwe creatie zijn van een nieuwe aarde waarin GEEN plaats meer is voor grote leugenaars zoals Bush en Mugabe die hun eigen volk voorliegen om zelf hier beter uit te komen, een ding is zeker ook zij zullen deze pole shift niet gaan overleven.

de waarschuwing is dus bij deze keihard gegeven en ook ik draai mijn hand er niet meer voor om te zeggen en te spreken over datgeen wat waarheid is, een ieder die dit durft te ontkennen is de grootste blinde de grootste kreupele de grootste dove hier ooit geleefd op aarde.

Natuur begrijpen vergt zeer grote kennis over flora fauna maar vooral gedrag van levensvormen, natuur is weten begrijpen welke manier en welke wijze van groeien ze gebruikt maar ook vooral welke KRACHTEN ze zal gebruiken ons als menselijk aantal zeer drastisch terug te willen dringen door middel van immense natuurrampen en extreem grote uitbraken van pandemien wereld wijd.

Natuur is manipulatie maar natuur is vooral WETEN dat zodra links iets gebeurd je JUIST rechts in de gaten moet houden, natuur is voorspelbaar geworden en zeker tot op de seconde meetbaar geworden echter vergt een grote verandering van menselijk denken veel moeite en blaam de komende maanden, want wat wij jammer vinden is dat hoeveel wij ook hebben mogen waarschuwen pers en media niet doorheeft samen met een gehele mensheid wat de daadwerkelijke tijdsklok is waarin wij ons bevinden, de salto die voorhanden is van onze aarde van 370 graden gedurende 5 a 6 dagen shiften zal genoeg zijn voor een klein groepje mensen te schuilen op die plaatsen die reeds eerder aangeven zijn.

Zoals de Zuid Afrikanen zingen in hun musicals; the lucky weather wil be your key.. laat een ding duidelijk zijn, ook het West land van Nederland staat op punt grotendeels te verdwijnen echter de keus van overheden groots informatie achter te houden zal ook voor hen de grote prijs betaald worden omdat ook zij zelf in het gebied wonen wat op punt staat te verdwijnen.

In geen van alle klimaatvisies is rekening gehouden met pole shifts of zeer snelle veranderingen in klimaatzones zoals reeds 5 maal eerder is gebeurd.

Ik vraag dan ook via deze aan u als mens, houd alles goed in de gaten, de dierenwereld zal u wijzen, flora en fauna hebben u onderwezen wat komen gaat.


wees eerlijk en kijk met oprechte ogen naar hetgeen wat komen gaat, waarheid is mischien hard maar voor diegene die zullen WETEN kan er wel eens een erg mooie periode aan komen van duizenden jaren vrede en harmoney.

waarheid is durven toegeven dat natuur grootser is dan menig mens ooit heeft kunnen handelen, wel heeft KUNNEN leren begrijpen door de jaren heen echter de vraag hoeveel mensen dit willen restniet alleen mij maar ook de mensen naast mij die het bijhouden van deze blogs vergemakkelijkt hebben.

Te mogen weten hoe natuur te werk gaat vergt veel geduld maar vooral tijd vrij maken voor die dingen te WILLEN leren die je door waren gegeven om ze dan door te mogen geven zoals het bedoeld is, het WILLEN delen van informatie en het WILLEN leren delen van kennis omdat de kennis reeds voorhanden is geen mens meer te hoeven laten sterven aan ziektes of een tekort een drinkwater of voedingsmiddel, de kwestie van wilskracht van een gehele mensheid zal op de proef worden gesteld het volgende jaar.

WAT LAAT U TOE... welke weg slaat u in..?


Ik wens een ieder een vooral eerlijke liefdevolle jaarwisseling toe.

Ik was die alpha EN die omega voor u samen met Robert, waarheid is hard te moeten erkennen dat juis die personen het waren waar niemand maar dan ook niemand dit van verwacht zou hebben zo was het plan en zo zal het volbracht worden.


Mssg t moonwalker rjr.

Rxmy2t9 ;-)

your welcome....

whe are the Alpha and the Omega, whe are mothers of our nations, the prommisses lands wil created soon..

paradise is coming soon ;-)

voor juist die mensen die ons het hard hebben uitgelachen zal de klap des te harder aankomen. de waarschuwing is simpel geweest maar keihard.Vriendelijke groet,

Rene van den Brink